Category Archives: Пчели

Знания от световния опит – Нозематоза – Превенция и контрол

Екип, начело с проф. Джовани Формато и колектив от водещи Институти по пчелна патология в Италия и Испания през м. януари 2022 г. публикуват статията Nosemosis Prevention and Control  в списание Applied sciences ( 2022, 12, 783. https://doi.org/10.3390/app12020783). Авторите представят ноземозата като сериозно микроспоридиозно заболяване на възрастните европейски медоносни пчели, причинено от спорообразуващите едноклетъчни гъби […]

Нова стратегия за контрол на европейския гнилец по пчелите

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Европейският гнилец е остро заразно заболяване на незапечатаното пчелно пило, което се причинява от грам-положителната бактерия Melissococcus plutonius. Заразяването на ларвите става на възраст по-малка от 48 часа с инфектирана храна и се размножават в средното черво на ларвите на медоносната пчела. Болните […]

Нозематоза – как да намалим щетите?

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” През м. март е необходимо да обърнем внимание на общото физиологично и здравословно състояние на пчелите, за да ги подготвим за активния пчеларски сезон. Най-широко разпространените заболявания по пчелите в България са вароатозата (с причинител Varroa destructor) и нозематозата (с причинител Nosema ceranae). […]

Начало на активния пчеларски сезон – с какво да започнем?

Начало на активния пчеларски сезон – с какво да започнем?

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Общото физиологично състояние и жизненост на пчелите зависи както от храната, с която се хранят пчелите, така и от здравословното им състояние. Подготовката на пчелните семействата през м. август-септември за зимуване  има пряка връзка със състоянието им през зимните месеци. Началото на активния […]

Как да се погрижим за здравето на пчелите си през август и септември – Част 2

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Другото широко разпространено заболяване по пчелите е нозематозата. Тя се причинява от микроспоридии от род Nosema. Заразяването с Nosema apis става чрез поемането на спори, съдържащи се в изпражненията на болните пчели. Диарични изпражнения (петна) се наблюдават по питите, рамките, външната страна на […]

Как да се погрижим за здравето на пчелите си през август и септември – Част 1

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” През м. август в повечето райони на България пашата приключва и е време да помислим как да се погрижим за здравето на пчелите си. Това е месецът, през който следва да подготвим семействата си за добро зимуване. Обикновено здравословното състояние на пчелите свързваме […]

НОВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА НА НАУКАТА! Част II

      Article Application of the Natural Products NOZEMAT HERB and NOZEMAT HERB PLUS Can Decrease Honey Bee Colonies Losses during the Winter Rositsa Shumkova, Ralitsa Balkanska, Tsvetoslav Koynarski and Peter Hristov Diversity 2021, 13, 228. ПРИЛАГАНЕТО НА НАТУРАЛНИТЕ ПРОДУКТИ  НОЗЕМАТ ХЕРБ И НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС МОЖЕ ДА НАМАЛИ СМЪРТНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ […]

ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ ВИРУСИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ! – Част II

Прочетете част 1 тук > Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” След лабораторно потвърдена диагноза вирусна инфекция в пчелина следва да предприемем действия, с които да въздействаме на вирусите и да намалим количеството/нивото им в пчелите. Но в ЕС, вкл. и в България има разрешени за употреба само ветеринарномедицински […]

ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ ВИРУСИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ! – Част 1

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Вирусните болести по пчелите се проявяват през активнивния сезон. В този период вниманието на пчеларите е насочено основно към получаване на стокова продукция и по-малко към наблюдение за проява на клинични признаци на заболявания по пчелите. Това обаче може да ни изиграе лоша […]

Силата на билките: при варовито пило – Aскомат херб

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Времето през тази пролет е доста променливо, а това е предпоставка за проявление на някои факторни заболявания по пчелите, като напр. аскосферозата (варовито пило). Това е микотично заболяване по пилото на медоносните пчели, което се причинява от спорообразуващата гъбичка Ascosphaera apis. Заболяването се […]

Обади се сега