Category Archives: Пчели

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ III)

Мерките за биосигурност срещу малкият кошерен бръмбар (Small hive beetle)  се състоят в следното: Малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) Разширяване на пчелното семейство се извършва, след като всички рамки в кошера са покрити с пчели Недопускане съхранението извън кошерите на рамки, пити или друг материал, който може да привлече и е годен за консумация от […]

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ II)

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ II)

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Мерките за биосигурност при бактериалните болести по пчелите се състоят в следното: Американски гнилец (Paenibacillus larvae) Проверка на консистенцията на болни ларви с кибритена клечка (лепкава, точеща се маса с дължина до няколко сантиметра и гнилостна миризма) Предприемане на незабавни действия спрямо болните […]

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ I)

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО?

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Причинителите на болести по медоносните пчели представляват важна заплаха за развитието на пчеларския сектор. Прилагането на мерки за биосигурност в пчеларството оказва съществена роля в подкрепа здравето на медоносните пчели. Група експерти от Европейския съюз (ЕС) и от САЩ (Pietropaoli, M. et al., […]

Знания от световния опит – Нозематоза – Превенция и контрол

Екип, начело с проф. Джовани Формато и колектив от водещи Институти по пчелна патология в Италия и Испания през м. януари 2022 г. публикуват статията Nosemosis Prevention and Control  в списание Applied sciences ( 2022, 12, 783. https://doi.org/10.3390/app12020783). Авторите представят нозематоза като сериозно микроспоридиозно заболяване на възрастните европейски медоносни пчели, причинено от спорообразуващите едноклетъчни гъби […]

Нова стратегия за контрол на европейския гнилец по пчелите

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Европейският гнилец е остро заразно заболяване на незапечатаното пчелно пило, което се причинява от грам-положителната бактерия Melissococcus plutonius. Заразяването на ларвите става на възраст по-малка от 48 часа с инфектирана храна и се размножават в средното черво на ларвите на медоносната пчела. Болните […]

Нозематоза по пчелите – как да намалим щетите? Лечение и превенция

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Нозматоза: паразитно заболяване по пчелите Едно от паразитните заболявания по пчелите, което е широко разпространено в страната (и в света) и нанася сериозни икономически щети на пчеларите е нозематозата. Причинява се от вътреклетъчните паразити Nosema apis и Nosema ceranae. Доказан е и трети вид – Nosema neumanni, който […]

Начало на активния пчеларски сезон – с какво да започнем?

Начало на активния пчеларски сезон – с какво да започнем?

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Общото физиологично състояние и жизненост на пчелите зависи както от храната, с която се хранят пчелите, така и от здравословното им състояние. Подготовката на пчелните семействата през м. август-септември за зимуване  има пряка връзка със състоянието им през зимните месеци. Началото на активния […]

Как да се погрижим за здравето на пчелите си през август и септември – Част 2

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Другото широко разпространено заболяване по пчелите е нозематозата. Тя се причинява от микроспоридии от род Nosema. Заразяването с Nosema apis става чрез поемането на спори, съдържащи се в изпражненията на болните пчели. Диарични изпражнения (петна) се наблюдават по питите, рамките, външната страна на […]

Как да се погрижим за здравето на пчелите си през август и септември – Част 1

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” През м. август в повечето райони на България пашата приключва и е време да помислим как да се погрижим за здравето на пчелите си. Това е месецът, през който следва да подготвим семействата си за добро зимуване. Обикновено здравословното състояние на пчелите свързваме […]

НОВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА НА НАУКАТА! Част II

      Article Application of the Natural Products NOZEMAT HERB and NOZEMAT HERB PLUS Can Decrease Honey Bee Colonies Losses during the Winter Rositsa Shumkova, Ralitsa Balkanska, Tsvetoslav Koynarski and Peter Hristov Diversity 2021, 13, 228. ПРИЛАГАНЕТО НА НАТУРАЛНИТЕ ПРОДУКТИ  НОЗЕМАТ ХЕРБ И НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС МОЖЕ ДА НАМАЛИ СМЪРТНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ […]

Обади се сега