Методи за отглеждане на пчели

Отглеждане на пчели
21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

Пчеларството е занаят, който е познат през дълбока древност, но е култивиран и развиван с бързи и постоянни темпове през последните малко над двеста години. За този период много видни специалисти в областта са представили свои методи за отглеждане на пчели. Ще разгледаме най-известните от тях в следващите редове. Всеки един от тези методи за отглеждане на пчели има своите плюсове и минуси и намира своите почитатели сред пчеларите по света. 

 

Методики за отглеждане на пчели

Пчелите са уникални създания за природата, но и за да се развиват и те качествено и устойчиво трябва да бъдат отглеждани с грижа, внимание и разбира се – чрез специална методика. Пчеларството е област, която изглежда традиционна на пръв поглед, но всъщност има доста дълбоки академични корени, в които различни професионалисти са дали своя принос, за да се развива тя на по-високо ниво по отношение на методите за отглеждане на пчели. Най-популярните и основните сред тях са описани по-долу.

 

Метод на Чайкин

Сред пчеларите, Чайкин е известен като бащата на противороевата техника. По време на своята работа във Ферган, той е отглеждал множество пчелни семейства, които не са влизали в роеви състояния. Тайната на това се състои в техниката на разделяне на кошера. Той се “отцепва” вътрешно на две части с различни размери – една за гнездото и една за магазина. Частта за гнездото е по-малка и е с отворен вход, а по-голямото пространство от кошера остава за магазина. В самото гнездо се “инсталира” пита с царицата майка, като на питата трябва да има яйца или млади личинки. След това по посока на отворения вход се разполагат пити, които са празни, както и рамки с цели листа от восък (при наличие на паша се полагат пити с парчета от восъчни листа). В самия магазин (до решетката) намират място питите, в които има яйца и най-младите личинки, като след това идва ред на тези, които са по-зрели. След това запечатано пило и на финал – питите с меда. 

Периодично, на две седмици кошерите трябва да бъдат формирани, като в гнездо трябва да има 7-8 пити и входният отвор да остава свободен. Отворът на магазина се затваря, а пчелите използват отделителната решетка за преминаване. По този начин, когато са в състояние на роене, те ще усвоят бързо гнездото. Близкото им разположение до свободния отвор за вход е предпоставка за въздушно аериране на роя. Това пък активизира царицата-майка. 

 

Метод на Колодзейчик

От различните методи за отглеждане на пчели този е сред по-познатите и популярни. Изисква кошер от типа Дадан Блат с вместимост от двадесет пити. Самият кошер трябва да е разделен на две части, защото в него зимуват две отделни пчелни семейства. Ключът тук е, че те разходват по-малко мед през зимата когато се топлят едни с други. Преди да стане време за паша, едно от двете пчелни семейства отделя ройка, която се поставя в по-малък кошер, а майчиното семейство се слива с другото. Тук вече махаме преграждането и поставяме рамка с восъчно листо, като при добро лято е задължително да поставим и магазин. Вече на есенно време отново преграждаме, като в едната половина на кошера е семейството, което го е обитавало, а в другата половина – отроеното през лятото семейство. При нужда то може да бъде с нова царица-майка. 

 

Метод на Старобогатов – Колодзейчик

Тук отново е намесен Колодзейчик. Техниката на тази методика отново включва две пчелни семейства, но този път зимуващи в два отделни кошера – малък и голям. Докато настъпи време за главна паша правим трансфер на пити от малкия към големия кошер. Те трябва да са с открито пило и с пчелите в тях. В по-малкия кошер пчелното семейство става слабо, като след края на пашата трябва да го захраним с мед и открито пило, за да може да има достатъчно сили и запаси, за да презимува отново. 

 

Метод на Левицки

Методиката на Левицки е добре позната и широко практикувана. Тя включва регулярното следене на медените запаси за пчелите и тяхното попълване при нужда, трансфер на пчелни пити от слаби към силни пчелни семейства и като цяло подсигуряване на нужните условия за пчелите за създаване на пити. Редукция на рояването чрез разполагане на гнездото навътре в пчелния кошер и намаляне на снасянето на яйца (води до ръст на медосбора). Отвеждат се изкуствените роеве, правят се отводки, като се заменят старите майки. 

 

Метод на Уелс

Може още да бъде срещнат като английски. Той предполага отглеждането на две пчелни семейства в един кошер, който има и магазин. За периода на зимуване, самият кошер се разделя на две, като пчелите не могат да преминават. Самите гнезда се затоплят от горна и долна страна. През пролетно време липсващите хранителни запаси се възстановяват като се поставят медоносни пити, които са загряти предварително. Пчелните семейства вече набират сили и се засилват. Тогава се поставя решетка над магазина, която ги разделя. Практиката е след това да се добави и втори магазин, за да се даде по-голяма свобода на самите пчели. Ако пашата е добра в дадената година, то може да се добавят и още. 

От роевете се получават нуклеуси, от които излизат млади царици-майки. Те се разполагат в открито пило. Пчелните семейства, при които е имало роене подлежат на преглед и се отстраняват маточниците, а за всяка пита, която е станала нуклеус се поставя празна такава. 

 

Метод на Лубе де л’Оста

Не можем да минем и без щипка френско познание. Идеален е ако имаме случаи на по-ниска или оскъдна паша. Използва кошери Дадан-Блат с 10 или 12 рамки. Кошерът бива преграден наполовина в частта на гнездовия корпус с преграда от фазер или метал. Самите входове на кошера се позиционират в противоположните му страни. Полученият корпус се нарича плодник. Неговият състав са получените две отделения с двата отделни входа. Той трябва да се покрие с решетки за разделяне, на които се монтират пластинки с оставяне на пространство за пчелите от осем милиметра. 

 

Метод на Брюханенко

Първият от методи за отглеждане на пчели, който ще разгледаме и използва кошери Лангстрот – Рут. Ползите са, че няма роене и царицата има условия да снесе максимално много яйца. Методиката на Брюханенко се характеризира с това, че през есента се гледат много силни пчелни семейства. Напролет се поят пчелите, прави се чистене и се възстановят запасите с храна. Също така се прави подмяна на старите пити и се отделят тези, по които няма пчели. На два пъти се поставят по пет броя пити с пило. Вземат се от гнездото във втория медови корпус, който играе и ролята на магазин, а в самото гнездо се слага още един такъв корпус със стари и празни пити. 

При наличие на маточници, майката се мести в отделен кошер заедно с четири пчелни пити и става на нуклеус. 

Когато приключва сезона се прави подхранване за стимулиране на пилото и за запълване на запасите от храна. Така се увеличава масата от пчели. 

 

Метод на Ващенко

Кошерите на Ващенко имат два входа – основен в предната част и запасен в задната. Роят се поставя до запасния вход с празни пити и восъчни листа, а гнездото се огражда плътно. Роят трупа количества мед и царицата снася яйца. Същевременно майчиното семейство отглежда младата царица. Когато тя е оплодена, старата е унищожена и двете семейства биват обединени. 

 

Метод на Буткевич

Буткевич оформя кошер от два-три роя. Майките се хващат, като се се пропуска роя през сандък, като за дъно се поставя разпределителна решетка. За снасяне на майката се поставят пет пити. Когато настъпи край на пашата майката се отнема, а пчелите се комбинират към някое от зимуващите пчелни семейства

 

Метод на Цесельский

След като започне пашата се изчаква шест седмици и започва захранване на пчелните семейства в рамките на 14-20 дни. Десет дни преди започване на пашата се отнемат майките от пчелните семейства. В другите семейства майките биват оградени на три пити с решетка, която опира в средата на входа, а слабите семейства се обединяват заедно, а от най-добрите семейства се прави роене. 

 

Метод на Белепш

Известен с това, че в средата на лятото се оформя нуклеус от царицата майка. Той се състои от нея, две пити с мед, една с незапечатано пило, една празна пита и известно количество пчели. След около седмица и половина се премахват излишните свищеви маточници се добавят една или две пити. Ако основните пчелни семейства не са отгледали млади майки, то се връщат старите, а останалите нуклеуси се комбинират в семейства. 

 

Метод на Метц

Кошер за двадесет до тридесет пити се разделя на три, като всяка има входен прилетен отвор, като питите, които имат незапечатано пило, мед, както и празните се разпределят равномерно.

 

Различни методи според типа кошер

Освен гореизброените, има различни методи за отглеждане на пчели според типа кошер. 

Пчели

 

Многокорпусно отглеждане на пчели

Използва за кошерите от типа Лангстрот-Рут. Те са за класическа система на работа с многокорпусни пчелни кошери, при която нормалните пчелни семейства се зазимяват в два корпуса. Ако семейството в долния корпус е слабо той се опразва и се обединява с другия. При благоприятни условия в топло време семейството може да бъде отделено в нов корпус, за да не се забавя неговото развитие. Предполага увеличаване и размяна на корпусите, за по-ефективно развитие на пчелното семейство при паша, яйцеснасяне и други процеси за развитие на пчелните семейства. 

 

Двукорпусно отглеждане на пчели

Нарича се още двуплодниково. Прави се в кошери от типа Дадан-Блат. Те имат 10 или 12 рамки, като обемът им се увеличава с още един плодник по време на развитие на пчелното семейство. Подходящ за регионите с по-къса паша като ливадни, липа и планинска паша. Майката може да снася повече яйца, следователно да има повече пчели работнички и самото пчелно семейство е по-продуктивно. Този тип кошери имат образуват запечатани пити с нектарен мед прашец. Това осигурява нужните запаси за успешно презимуване и развитие на пчелните семейства по време на пролетта. 

За още полезни статии от Extract Pharma, посетете блога ни.

Обади се сега