Tag Archives: нозематоза

КАК ДА ВОДИМ БОРБАТА С БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ?

Д-р Илиян Гечев, двм, – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” През последните години нозематозата, предизвикана от Nosema ceranae се разпространи повсеместно в нашата страна. Тя се проявява през цялата година (няма сезонност) и нанася сериозни поражения, не по-малки от тези, причинени от вароатозата. Борбата срещу нозематозата трябва да се води през цялата година, […]

КАК СЕ НАЗНАЧАВА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ПЧЕЛИТЕ

            Назначаването на лечение на заболяване по пчели изисква висок професионализъм. Поставянето на диагноза е само първата стъпка към назначаването на лечение. Ветеринарният лекар следва да познава добре патологията на пчелите, причинителите на заболяванията, клиниката, разрешените за употреба ветеринарномедицински продукти (ВМП) и т.н. Да се лекува е умение, а не само предписване на конкретен продукт. […]

Обади се сега