БЪДЕЩЕ В ПРОФИЛАКТИКАТА НА БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ

Използването на химикали (пестициди) в пчеларството води до поява на много неблагоприятни реакции от страна на пчелите: скъсява се продължителността им на живот, уврежда се имунната им система, създава се резистентност, натрупват се остатъчни количества от пестициди в пчелния мед, цветния прашец, восъка и т.н.

Природосъобразното отглеждане на пчели включва не само отглеждане на пчелите по естествен начин, а и използване на профилактиката като средство за опазване на пчелите.

В тази връзка използването на храни и добавки, които са изготвени на базата на растителни екстракти е бъдеще, а защо не и настояще за опазване на пчелите от вируси, бактерии, паразити, гъбички и т.н.

Българските билкови продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, АСКОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, производство на  Екстрактфарма са създадени за тази цел. С тези продукти може да се осигури добро здраве на пчелите. Те съдържат естествено флавоноиди, полифеноли, полизахариди, аминокиселини, етерични масла витамини, минерали и др., които оказват благоприятно влияние върху пчелите и здравословният им статус.

Болните пчелни семейства обикновено не приемат захарен сироп (с или без добавки). За да се направи схема на третиране е необходимо точно поставяне на диагнозата, след което се преценява коя схема да се използва. При много силна степен на проявление на нозематоза или аскосфероза семействата се третират чрез напръскване на сиропа ( 200 мл сироп + 10 мл НОЗЕМАТ ХЕРБ или АСКОМАТ ХЕРБ) върху горните рамки на плодниковите пити или директно върху питите, включително и върху запечатано пило (но не и върху незапечатаното). Този начин на третиране чрез напръскване може и да се повтори. След това семействата започват бавно да приемат сиропа, което е добър признак на начало на подобряване на здравословното им състояние. Тогава може да се премине към подаване на сироп в хранилката или да се продължи с подаване чрез напръскване. Семействата се третират няколкократно през интервал от 5-7 дни.

Ако семействата са много слаби, не се развиват и са болни от нозематоза прилагането на сиропа чрез напръскване е препоръчително. Броя и начина на третиране зависи от степента на проявление на заболяването и от индивидуалната устойчивост на семействата. В тези случаи е добре да се стимулира имунната система на пчелите с  ИМУНОСТАРТ ХЕРБ.  Той подкрепя общото физиологично състояние на пчелните семейства и подпомага оздравителния процес. Между тях има отлична съвместимост и редуването на НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ дава по-добри резултати.

При тежка форма на проявление на аскосфероза от кошера се отстранят силно засегнатите пити с мумифицирало пило и  се унищожават. АСКОМАТ ХЕРБ стимулира почиствателният инстинкт на пчелите, те отстраняват мумиите от килийките и ги изхвърлят през входа на кошера. Дъната на кошерите се обгарят с горелка и веднъж седмично се почистват от останалите на дъното на кошера мумии. 

Основното, което трябва да се знае е семействата да се наблюдават за проява на  клинични признаци на заболяване, да се изпращат проби в лаборатория за поставяне на диагноза и да се предприемат своевременни мерки. Лечението обаче винаги е по-скъпо и по-трудно в сравнение с профилактиката. Икономически е много по-изгодно да се води профилактика и пчелите да са здрави, отколкото лечение на вече болни пчели. Затова поддържането на силни и здрави пчелни семейства трябва да е основна задача на пчеларя.

Автори: д-р Илиян Гечев, двм, инж. Марин Пенков

Обади се сега