ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ II)

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ II)

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Мерките за биосигурност при бактериалните болести по пчелите се състоят в следното:

Американски гнилец (Paenibacillus larvae)

 • Проверка на консистенцията на болни ларви с кибритена клечка (лепкава, точеща се маса с дължина до няколко сантиметра и гнилостна миризма)
 • Предприемане на незабавни действия спрямо болните семейства
 • Изпращане на материал (напр. стоков мед в питите, отпадъци по дъното на кошера) от семейства без клинични признаци в лаборатория за проверка за наличие на причинителя (Paenibacillus larvae). През зимния сезон се вземат проби от семейства (отпадъци от дъното на кошера/запаси от мед в питите) за откриване на P. larvae (чрез PCR метод или чрез микробиологично изолиране на причинителя)
 • Само чрез лабораторен анализ (изолиране и/или PCR) може да се потвърди клинично огнище на американски гнилец в пчелина
 • Претопяване на питите на всички семейства (с и без клинични признаци) в засегнатия пчелин и безопасно обработване на восъка
 • Проверка за наличие на типични за американския гнилец продрани и хлътнали капачета на килийки и люспи с твърда консистенция, залепнали здраво за стената и дъното на килийките
 • Унищожаване на семейства, които показват клинични признаци на заболяването
 • Дезинфекциране/изгаряне на цялото пчеларско оборудване (кошери, нуклеуси, дъна, рамки, клетки за майки и др.) на семейства с/без клинични признаци на заболяването. Дезинфекциране на цялото пчеларско оборудване на семействата без клинични признаци, разположени в заразения пчелин
 • Прилагане на метода „гол рой” на всички семейства, които показват клинични признаци на американски гнилец
 • Увеличаване на честотата на инспекции на семейства без клинични признаци на американски гнилец (и в други пчелини на същия пчелар) в случаи на положителна за американски гнилец лабораторна диагноза или в случаи с клинични признаци на заболяването в други кошери на същия пчелин
 • Използване на полеви тест за доказване на американски гнилец в пчелина

Европейски гнилец (Melissococcus plutonius)

 • Предприемане на незабавни действия спрямо болните семейства
 • Проверка за наличие на ларви с променен (жълтеникав) цвят и неестествено разположение в килийката и незалепнали за стената на килийката люспи, за да диагностицирате предполагаемо клинично огнище на европейски гнилец
 • Изпращане на проба за лабораторен анализ (изолиране и/или PCR), за потвърждаване на диагнозата европейски гнилец
 • Закупуване на пчелни майки само от лицензирани майкоразвъдни стопанства с доказан здравословен статус
 • Прилагане на метода „гол рой” на всички семейства, които показват клинични признаци на европейски гнилец
 • Дезинфекциране/изгаряне на контаминираното/заразеното пчеларско оборудване (кошери, нуклеуси, дъна, рамки, клетки за майки и др.) на пчелни семейства с/без симптоми на европейски гнилец в заразения пчелин
 • Увеличаване честотата на инспекции на семейства без клинични признаци в случаи на лабораторна положителна диагноза за M. plutonius или в случаи с клинични признаци на заболяването в други семейства от същия пчелин
 • Унищожаване на слабите пчелни семействата, които показват клинични признаци на европейски гнилец
 • Прилагане на метода „частичен гол рой”, т.е. отстраняване на питите с пило, без да се отстраняват питите със стоков мед на силните семейства в пчелина, които показват клинични признаци на европейски гнилец
 • Използване на полеви тест за доказване на европейски гнилец в пчелина
 • Насочване на вниманието за миризмата при отваряне кошера – обикновено кисела миризма се появява при съмнителни случаи на клинична форма на европейски гнилец.

Тук следва да се има предвид, че съгласно НАРЕДБА № 11 ОТ 2 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЯКОИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ, обн. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015 г.  метода „гол рой”/„частичен гол рой” не е утвърден метод в България.  

 • Методът „гол рой” се състои в стръскване на пчелите от заразените пити (пити с пило и с пчелен мед) в чист/незаразен кошер с нови основи. Прилагането на този метод намалява количеството на заразата. Извадените от кошера пити се унищожават чрез изгаряне. Този метод трябва да бъде предпочитан вариант за устойчиво пчеларство. Той дава по-добри резултати при силни пчелни семейства и по време на силна паша, тъй като семействата ще трябва да изградят нови пчелни пити.

Когато в силни пчелни семейства има заболели единични ларви (начален стадий на заболяването) е възможно да се приложи метода „частичен гол рой”, т.е. отстраняване от кошера на питите с пило (основният източник на инфекция), но питите със стоков мед остават в кошера. Това дава възможност на семейството да се възстанови по-бързо и от него да се получи стокова продукция.

Българският билков продукт (допълващ фураж) БАКТЕРОМАТ ХЕРБ показва много добре изразена антимикробна активност срещу причинителите на американския гнилец и на европейския гнилец по пчелите. Изследването е проведено в Националната референтна лаборатория „Болести по пчелите” в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – София.

През м. август т.г. Центърът за оценка на риска по хранителната верига стартира проект за оценка на риска при бактериални болести по пчелите, като организира теренни проучвания на пчелини, заразени с американски и/или с европейски гнилец по пчелите. Пчелните семейства ще бъдат третирани безплатно с билковите продукти БАКТЕРОМАТ ХЕРБ и с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, а пчелините ще бъдат подложени на обследване за оценка на въздействието на тези продукти. Оценява се степента на риск на всеки пчелин.

Увеличаването на биологичното разнообразие и развиването на устойчиво пчеларство може да се постигне чрез използване на подходящи билкови продукти, намаляване употребата на химически средства и намаляване на антимикробната резистентност.

Обади се сега