Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” гр. София, БЪЛГАРИЯ

Автор на книгите:

  • Диагностика на болестите по пчелите – 2001 г.
  • Ветеринарен наръчник по пчеларство и биологично сертифициране – 2016 г., за което получава следните награди:
  • На международното изложение-договаряне „ПЧЕЛАРСТВО – ПЛЕВЕН 2017”, 12.02.2017 г: НАГРАДА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА ЗА 2016 г.
  • На изложението в Пловдив – ApiBulgaria, 02.2017 г.: ГРАМОТА за ИЗДАВАНЕ НА НОВА ПЧЕЛАРСКА ЛИТЕРАТУРА И ПЛАКЕТ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТO.
  • На XIV Специализирано Изложение ПЧЕЛОМАНИЯ – ДОБРИЧ, 13.03.2017 г.: НАГРАДА ЗА ПРИНОС ЗА ЗАПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И ПРОДУКТИВНОСТТА НА ПЧЕЛИТЕ.

Образование

Завършен Висш Институт по Зоотехника и Ветеринарна Медицина (ВИЗВМ) в гр. Стара Загора през периода 1982-1987 г.

От 1988 г. научен сътрудник в Централен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт (ЦНИВМИ) „Проф. д-р Георги Павлов“ – гр. София в секция „Паразитология”.

От 1990 г. до 2000 г. научен сътрудник в ЦНИВМИ „Проф. д-р Георги Павлов“ – гр. София в секция „Патология на пчели, риби и буби“.

През 1995 г. защитена дисертация в сферата на пчелната патология: „Върху някои морфологични, физиологични и биохимични промени при пчели, инвазирани с  Varroa jacobsoni”, за което е получена научна степен доктор по ветеринарна медицина от ВИСША АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ към МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на 21.07.1995 г.

През 1998 г. специализация по пчеларство в Израел.

От 2000 г. до 2011 г. директор на Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти към НВМС.

  • Сертификат за участие в PHARE Twinning Programme BG 2001/IB/AG-03 “Improving Veterinary Control” QA/QC Procedures, technical specification and documentation, VMP registration, GLP, GCP and GMP principles, and pharmacovigilance. May – November 2003, EOF – National Drug Organization in Republic of GREECE
  • Сертификат Lead Auditor Training Course ISO 9000:2000 Series. Certificate № 24811, 24-28 Sept. 2007, Moody International BG
  • Сертификат Successful Completion; Occupational Health & Safety Management; System Auditor Conversion Training Course OHSAS 18001:2007 & 19011:2002; Certificate № 26170, 26-28 March 2008, Moody International BG

От 2013 г. до настоящия момент Оценител в област на акредитация Сертификация на продукти към Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация. 

През 2016 г. – 2017 г. главен експерт в ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА към МЗХГ с ресор пчеларство и ветеринарномедицински продукти.

Лектор

Лектор  в редица национални и международни форуми в областта на пчеларството.

Някои от лекциите са записани и качени в youtube:

Лектор в проект по Национална програма по пчеларство 2020-2022: Смолян 28-30.08.2020 г.:

Награди

Носител на много награди за принос в развитието на пчеларството.

Автор и ръководител на проект Varroa tester 3 in 1 и съвместна разработка на проект Varroa Hyperthermer,  реализирани от „Био иновации” ООД – Пловдив.

Патент за изобретение на ветеринарномедицински продукт АСКОМАТ – 1991 г.