РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ

Екстрактфарма ЕООД произвежда сухи и течни билкови екстракти, билкови тинктури и екстракти от други растителни суровини.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Растителните екстракти се произвеждат при спазване на фармакопейните изисквания, нормативната база на Р България и съответните регламенти и директиви на Европейския съюз. Производството се извършва в съответствие с внедрените Добри Производствени и Хигиенни Практики и Система за управление безопасността на храните /НАССР/.

Екстрактфарма ЕООД предлага:

  • Производство на екстракти със суровини /билки и растения/ на клиента;
  • Поизводство на екстракти по заявка на клиента от билки и растения, извън посочените в списъка /номенклатурата/ по долу;
  • Производство на екстракти /номенклатура/ от следните билки и растения:

Екстракти

Арония (Aronia melanocarpa)

АРОНИЯ

/ Aronia melanocarpa /

ЕКСТРАКТ: Арония – плод /Fructus Aroniae/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно виолетов
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 5,9 – 6,6
 

Идентичност на продукта

Полифеноли, общо – 27-35%

Проантоцианоиди – 12-19% Хлорогенова киселина – 1,4-2,3%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

не се допускат
Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Бабини зъби (Tribulus terestris)

БАБИНИ ЗЪБИ

/Tribulus terestris/

ЕКСТРАКТ: Бабини зъби – стрък /Herba Tribuli/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-зелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,3 – 8,2
Идентичност на продукта Фуростанолови сапонини 26 – 35%

Танини 6,0 – 10%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

БЛАТЕН ТЪЖНИК /Filipendula ulmaria/

БЛАТЕН ТЪЖНИК

/Filipendula ulmaria/

ЕКСТРАКТ: Блатен тъжник – стрък /Herba Ulmariae/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 6,5 – 7,4
Идентичност на продукта Полифеноли, общо- 3,2-4,8%

Салицилати – 11,5-19%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Бреза, бяла (Betula pendula)

БРЕЗА, БЯЛА

/Betula pendula (alba)/

ЕКСТРАКТ: Бреза, бяла – листа /Folia Betulae/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмнозелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,1 – 8,1
 

Идентичност на продукта

Сапонини – 6,5-11 % Тритерпени – 2,1-3,9 % Танини – 11-17%
Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g  

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от продукта  

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и дрожди, КОЕ/ g  

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Бъзак (Sambucus ebulus)

 

БЪЗАК

/Sambucus ebulus/

Наименование: Сух екстракт от Бъзак – плод /Fructus Sambuci ebuli/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят виолетов
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Органични киселини 12 – 19%

Проантоцианоиди 3,0 – 5,8%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g  

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от продукта  

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и дрожди, КОЕ/ g  

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Бял равнец (Achillea millefolium)

БЯЛ РАВНЕЦ

/Achillea millefolium/

ЕКСТРАКТ: Бял равнец – стрък /Herba Millefolii/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,0 – 7,8
Идентичност на продукта Терпенови съединения – 3,2-5,1 % Танини – 7-12%
Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g  

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от продукта  

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и дрожди, КОЕ/ g  

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Валериана (Valeriana officinalis)

ВАЛЕРИАНА

/Valeriana officinalis/

Наименование: Сух екстракт от Валериана – корен /Radix Valerianae/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-кафяв
Мирис специфичен билков, характерен
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
 

Идентичност на продукта

Валепотриати 4,2 – 7,9%

Валерианови киселини

и терпени /общо/ 3,7 – 7,0%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g  

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от продукта  

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и дрожди, КОЕ/ g  

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Великденче, лечебно (Veronica officinalis)

ВЕЛИКДЕНЧЕ

/Veronica officinalis/

ЕКСТРАКТ: Великденче, лечебно – стрък /Herba Veronicae/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмнозелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,2 – 8,3
Идентичност на продукта Флавоноиди – 4,4-7,1%

Иридоиди – 3,7-5,3%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g  

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от продукта  

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и дрожди, КОЕ/ g  

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Ветрогон (Eryngium campestre)

ВЕТРОГОН

/Eryngium campestre/

Наименование: Сух екстракт от Ветрогон – стрък /Herba Eryngii/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят жълто-зелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,3 – 8,1
 

Идентичност на продукта

танини 5,5 – 8,5%

сапонини 5,2 – 10%

калий 1,6 – 2,6%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g  

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от продукта  

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и дрожди, КОЕ/ g  

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Върба /бяла/ (Salix alba)

 

ВЪРБА, БЯЛА

/Salix alba/

ЕКСТРАКТ: Върба, бяла – кора /Cortex Salicis/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят светлокафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 6,4 – 7,5
Идентичност на продукта Салицилати – 13-21%

Танини – 7-12%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g  

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от продукта  

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и дрожди, КОЕ/ g  

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Върбинка /лечебна/ (Verbena officinalis)

ВЪРБИНКА

/Verbena officinalis/

Наименование: Сух екстракт от Върбинка – стрък /Herba Verbenae/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Иридоиди 0,7 – 1,6%

Танини 5,5 – 9,8%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Върбовка /дребноцветна/ (Epilobium parviflorum)

 

ДРЕБНОЦВЕТНА ВЪРБОВКА

/Epilobium parviflorum/

Наименование: Сух екстракт от Дребноцветна върбовка – стрък /Herba Epilobii parviflori/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-зелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,2 – 8,3
 

Идентичност на продукта

танини 5 – 9%

сапонини 2,8 – 5,2%

флавоноиди 1,8 – 3,1%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Глог (Crataegus monogyna)

ГЛОГ

/Crataegus monogyna/

ЕКСТРАКТ: Глог – листа с цвят /Folia et Flores Crataegi/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмнозелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,2 – 8,0
 

Идентичност на продукта

Флавоноиди, общо – 5-9%

Витексин-О-рамнозид -1,3-2,1 % Кверцетин и негови производни – 4-7%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Глухарче (Taraxacum officinale)

 

ГЛУХАРЧЕ

/Taraxacum officinale/

ЕКСТРАКТ: Глухарче, лечебно – стрък с корен /Herba cum radicis Taraxaci/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмнозелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,1 – 8,2
 

Идентичност на продукта

Терпенови съединения – 3,0-4,8 % Танини – 4,5-8,5%

Инулин – 7,5-12,5%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Джинджифил (Zingiber officinale)

ДЖИНДЖИФИЛ

/Zingiber officinale/

Наименование: Сух екстракт от Джинджифил – корен /Radix Zingiberi/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят наситено-жълт, характерен
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Сесквитерпени 3,7 – 5,9%

Цинк 0,02 – 0,04%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Ехинацея /пурпурна/ (Echinacea purpurea)

ЕХИНАЦЕЯ

/Echinacea purpurea/

Наименование: Сух екстракт от Ехинацея – стрък /Herba Echinaceae purpureae/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Ехинакозиди 3,5 – 6,1%

Полизахариди 8,0 – 13%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Жълт кантарион (Hypericum perforatum)

ЖЪЛТ КАНТАРИОН

/Hypericum perforatum/

Наименование: Сух екстракт от Жълт кантарион – стрък /Herba Hyperici/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят червено-кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Флавоноиди 11 – 19%

Хиперицин 0,2 – 0,4%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Земна ябълка (Helianthus tuberosus)

ЗЕМНА ЯБЪЛКА

/Helianthus tuberosus/

ЕКСТРАКТ: Земна ябълка – грудки /Tubera Helianthi tuberosi/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят светлокафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,3 – 8,4
 

Идентичност на продукта

Инулин – 31-42%

Пектин – 14-19%

Желязо – 0,03-0,05%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Златна пръчица (Solidago virgaurea)

ЗЛАТНА ПРЪЧИЦА

/Solidago virgaurea/

Наименование: Сух екстракт от Златна пръчица – стрък /Herba Solidaginis/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,3 – 8,4
 

Идентичност на продукта

танини 2,6 – 4,1%

сапонини 4 – 6,7%

флавоноиди 2,0 – 3,2%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Клинавиче (Asytragalus glycyphyllos)

КЛИНАВИЧЕ

/Asytragalus glycyphyllos/

Наименование: Сух екстракт от Клинавиче – стрък /Herba Asytragali glycyphylli/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-зелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Полизахариди 6,5 – 10,5%

Флавоноиди 1,6 – 2,7%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Конски кестен (Aesculus hippocastanum)

КОНСКИ КЕСТЕН

/Aesculus hippocastanum/

ЕКСТРАКТ: Конски кестен – семена /Semen Aesculi hippocastani/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят светлокафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 6,5 – 7,5
Идентичност на продукта Есцин – 21-27%
Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Коприва обикновена (Urtica dioica)

Коприва обикновена

/Urtica dioioca /

ЕКСТРАКТ: Коприва – корен /Radix Urticae/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят Жълто-кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,2 – 8,0
 

Идентичност на продукта

танини – 7-16%

сапонини – 4-7%

флавоноиди – 0,8–1,7%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Кръвен здравец (Geranium sanguineum)

КРЪВЕН ЗДРАВЕЦ

/Geranium sanguineum/

Наименование: Сух екстракт от Кръвен здравец – корен /Radix Geranii sanguinei/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят червено-кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Танини 11 – 17%
Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

 

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

 

Лайка, лечебна (Matricaria chamomilla)

ЛАЙКА, ЛЕЧЕБНА

/Matricaria chamomilla/

ЕКСТРАКТ: Лайка, лечебна – цвят /Flores Chamomillae/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят жълтозелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,1 – 8,0
Идентичност на продукта Терпенови съединения -3,5-6,0 %

Флавоноиди – 3,7-6,9%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Лен (Linum usitatissimum)

ЛЕН

/Linum usitatissimum/

ЕКСТРАКТ: Лен – семена /Semina Lini/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 6,5 – 7,4
Идентичност на продукта Слузни вещества – 17-26 % Лигнани – 1,5-2,4%
Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Леска, обикновена (Corylus avellana)

ЛЕСКА

/Corylus avellana/

Наименование: Сух екстракт от Леска – кора /Cortex Avellanae/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят светло до тъмно-кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 6,9 – 7,8
 

Идентичност на продукта

танини 13 – 19%

сапонини 2,5 – 4,6%

фитостероли 0,4 – 0,9%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Магарешки трън (Onopordon acanthium)

МАГАРЕШКИ ТРЪН

/Onopordon acanthium/

Наименование: Сух екстракт от Магарешки трън – цвят /Flores Onopordoni/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят червено-кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
 

Идентичност на продукта

Флавоноиди 2,9 – 4,4%

Сапонини 2,4 – 3,9%

Инулин 10 – 16%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Малина (Rubus idaeus)

МАЛИНА

/Rubus idaeus/

Наименование: Сух екстракт от Малина – лист /Folia Rubi idaei/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-зелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта танини 5,0 – 9,5%
Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Маточина (Melissa officinalis)

МАТОЧИНА

/Linum usitatissimum/

ЕКСТРАКТ: Маточина – лист / Folia Melissaе /

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични:
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 6,5 – 7,4
Идентичност на продукта Слузни вещества – 17-26 % Лигнани – 1,5-2,4%
Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се допускат
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се допускат
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се допускат

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Пълзящ очиболец (Potentilla reptans)

ОЧИБОЛЕЦ

/Potentilla reptans/

Наименование: Сух екстракт от Петопръстен очиболец – стрък

/Herba Potentillae reptans/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-зелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Танини 11 – 18%

Флавоноиди 0,9 – 1,9%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Сладък корен (Radix Liquiritiae)

СЛАДЪК КОРЕН

/Radix Liquiritiae/

Наименование: Сух екстракт от Сладък корен – корен /Radix Liquiritiae/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят жълто-кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
 

Идентичност на продукта

Глициризин 18 – 26%

Танини 15 – 23%

Флавоноиди 3,6 – 6,3%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Сминдух екстракт (Trigonella foenum-graecum)

 

СМИНДУХ

/Trigonella foenum-graecum/

Наименование: Сух екстракт от Сминдух – стрък /Herba Foeni-graeci/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят бежов до светло-кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Сапонини 7,0 – 12%

Флавоноиди 3,9 – 6,1%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Трицветна теменуга (Viola tricolor)

ТРИЦВЕТНА ТЕМЕНУГА

/Viola tricolor/

Наименование: Сух екстракт от Трицветна теменуга – стрък /Herba Violae tricoloris/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят кафяв
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Сапонини 4,0 – 7,0%

Флавоноиди 3,2 – 5,1%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Хвощ, полски (Equisetum arvense)

ПОЛСКИ ХВОЩ

/Equiseti arvensis/

ЕКСТРАКТ: Полски хвощ – стрък /Herba Equiseti/

 

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-зелен
Мирис специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН 7,4 – 8,4
 

Идентичност на продукта

Силиций 14 – 22%

Танини 4,5 – 8,0%

Флавоноиди 0,8 – 1,7%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и

факултативно анаеробни микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца

Черница, бяла и черна (Morus alba et nigra)

ЧЕРНИЦА

/Folia Mori/

ЕКСТРАКТ: Сух екстракт от Черница – лист /Folia Mori/

Показатели Характеристика и норма
Органолептични:
Форма прахообразна
Цвят тъмно-зелен
Мирис и вкус специфичен билков
Физико-химични
Влага, в % от общата маса 7 – 12%
рН
Идентичност на продукта Моранолин 0,28 – 0,56%

Флавоноиди 1,4 – 2,3%

Тежки метали, mg/kg сухо тегло:
Олово (Pb) не повече от 3,0
Кадмий (Cd) не повече от 1,0
Живак (Hg) не повече от 0,1
Микробиологични показатели:
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

микроорганизми, КОЕ/ g

 

не повече от 1000

Коли форми в 1,0 g от продукта не се установяват
Ешерихия коли в 1,0 g от продукта не се установяват
Салмонела специес в 25,0 g от

продукта

 

не се установяват

Спори на микроскопични плесени и

дрожди, КОЕ/ g

 

не повече от 100

Условия на съхранение: На сухо и защитено от слънце място.

Срок на годност: 36 месеца