ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ III)

Мерките за биосигурност срещу малкият кошерен бръмбар (Small hive beetle)  се състоят в следното: Малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) Разширяване на пчелното семейство се извършва, след като всички рамки в кошера са покрити с пчели Недопускане съхранението извън кошерите на рамки, пити или друг материал, който може да привлече и е годен за консумация от […]

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ II)

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ II)

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Мерките за биосигурност при бактериалните болести по пчелите се състоят в следното: Американски гнилец (Paenibacillus larvae) Проверка на консистенцията на болни ларви с кибритена клечка (лепкава, точеща се маса с дължина до няколко сантиметра и гнилостна миризма) Предприемане на незабавни действия спрямо болните […]

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ I)

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО?

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Причинителите на болести по медоносните пчели представляват важна заплаха за развитието на пчеларския сектор. Прилагането на мерки за биосигурност в пчеларството оказва съществена роля в подкрепа здравето на медоносните пчели. Група експерти от Европейския съюз (ЕС) и от САЩ (Pietropaoli, M. et al., […]

Знания от световния опит – Нозематоза – Превенция и контрол

Екип, начело с проф. Джовани Формато и колектив от водещи Институти по пчелна патология в Италия и Испания през м. януари 2022 г. публикуват статията Nosemosis Prevention and Control  в списание Applied sciences ( 2022, 12, 783. https://doi.org/10.3390/app12020783). Авторите представят нозематоза като сериозно микроспоридиозно заболяване на възрастните европейски медоносни пчели, причинено от спорообразуващите едноклетъчни гъби […]

Нова стратегия за контрол на европейския гнилец по пчелите

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Европейският гнилец е остро заразно заболяване на незапечатаното пчелно пило, което се причинява от грам-положителната бактерия Melissococcus plutonius. Заразяването на ларвите става на възраст по-малка от 48 часа с инфектирана храна и се размножават в средното черво на ларвите на медоносната пчела. Болните […]

Нозематоза по пчелите – как да намалим щетите? Лечение и превенция

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Нозматоза: паразитно заболяване по пчелите Едно от паразитните заболявания по пчелите, което е широко разпространено в страната (и в света) и нанася сериозни икономически щети на пчеларите е нозематозата. Причинява се от вътреклетъчните паразити Nosema apis и Nosema ceranae. Доказан е и трети вид – Nosema neumanni, който […]

Начало на активния пчеларски сезон – с какво да започнем?

Начало на активния пчеларски сезон – с какво да започнем?

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Общото физиологично състояние и жизненост на пчелите зависи както от храната, с която се хранят пчелите, така и от здравословното им състояние. Подготовката на пчелните семействата през м. август-септември за зимуване  има пряка връзка със състоянието им през зимните месеци. Началото на активния […]

Поредното научно доказателство за качествата на продуктите на Eкстрактфарма – Част II

Поредното научно доказателство за качествата на продуктите на Eкстрактфарма - Част II

Авторският колектив е проследил влиянието на продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ върху пчелните семейства, като е изследвано теглото на свежи глави на пчели работнички и степента на развитие на хипофарингеалните жлези при същите пчели работнички. Резултатите показват, че средното тегло на главите на пчелите от опитната група е 0,0122 g, а на контролата – 0,0111 g. Резултатите […]

Поредното научно доказателство за качествата на продуктите на Eкстрактфарма – Част I

Поредното научно доказателство за качествата на продуктите на Eкстрактфарма - Част I

Екип от български учени от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ проведе двугодишно (2019 – 2020 г.) проучване върху разработения в България билков продукт ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, произведен от ЕКСТРАКТФАРМА – София. Целта на изследването е да се установи влиянието на продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ върху някои физиологични и биохимични показатели, и развитието на пчелните семейства при пролетното им подхранване. Тук […]

Как да се погрижим за здравето на пчелите си през август и септември – Част 2

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” Другото широко разпространено заболяване по пчелите е нозематозата. Тя се причинява от микроспоридии от род Nosema. Заразяването с Nosema apis става чрез поемането на спори, съдържащи се в изпражненията на болните пчели. Диарични изпражнения (петна) се наблюдават по питите, рамките, външната страна на […]

Обади се сега