Игра "С грижа за пчелите"

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „ С Грижа към пчелите”.

Период на играта:

I етап от играта

  • Период – 10.02 – 20.02.2021г

II етап от играта

  • Период – 21.02 – 28.02.2021г

II.ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИЦИ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Организатор на играта  е „Мирта Медикус “ ООД.

Участници в играта:

В играта имат право на участие само лица навършили 18-годишна възраст, с валиден фейсбук профил. При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение.

В играта нямат право да участват служители на  Мирта Медикус ЕООД и техни роднини, както и лица, пряко свързани с организирането на играта.

Механизъм на играта

Всеки, относно който са налице условията, посочени в рездел II, т.2 и който извърши действията, описани по-долу, автоматично участва в играта:

I етап от играта

  • Период – 10.02 – 20.02.2021г

Изпрати ни своя снимка как предаваш любовта и грижата си към пчелите, като лично съобщение.

II етап от играта

  • Период – 21.02 – 28.02.2021г

На фейсбук страницата на Extract Pharma ще публикуваме всички получени снимки.

Тази, която получи най-много харесвания, ще спечели награда.

III. НАГРАДЕН ФОНД:

  1. Наградата е комплект „ Грижа за пчелите” включващ продуктите за пчели – Ноземат Херб 200мл, Имуностарт Херб 200мл и Аскомат Херб 200мл.
  2. Наградата се предоставя в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.

IV. ПЕЧЕЛИВШ

1.Снимката, която получи най-много харесвания, ще спечели награда.

V.ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Името на печелившия участник, ще бъде обявено на фейсбук страницата на  Extract Pharma   на  28.02.2021 г.

Предоставяне на наградата

Печелившият участник следва да осъществи връзка с  Extract Pharma посредством лично съобщение във фейсбук страницата  или на имейл  extractpharma@abv.bg за допълнителни уточнения как да получи наградата си.

Непотърсени награди в срок до 14 дни се анулират.

VI.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1.1 Отговорността на Организатора към участника се ограничава до наградата, която той има право да получи.

VII. ДРУГИ

Настоящата игра се организира в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за защита на конкуренцията.

  1. Личните данни на участниците се събират и обработват от Организатора за целите на организираната игра при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
  2. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираната томбола, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.
  3. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на общите условия за участие, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

Благодарим ви!