Екстрактфарма ЕООД – София
София 1164,  ул. „Борова гора” № 2, ет. 1, офис 2;
тел./факс: (02) 963 14 15; 0878 177 140
E-mail: extractpharma@abv.bg,
Web: www.extractpharma.com

ЦЕНОВА ЛИСТА – 2022

ПродуктЦена
НОЗЕМАТ ХЕРБ- 200 мл18.60 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Подкрепя устойчивостта към нозематоза.
НОЗЕМАТ ХЕРБ - 500 мл42.00 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Подкрепя устойчивостта към нозематоза.
НОЗЕМАТ ХЕРБ - 1000 мл66.00 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Подкрепя устойчивостта към нозематоза.
НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС - 200 мл21.60 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Подкрепя имунната система и устойчивостта към нозематоза.
НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС - 500 мл48.60 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Подкрепя имунната система и устойчивостта към нозематозата
НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС - 1000 мл76.20 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Подкрепя имунната система и устойчивостта към нозематоза.
АСКОМАТ ХЕРБ - 200 мл18.60 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Подкрепя устойчивостта към аскосфероза.
АСКОМАТ ХЕРБ - 500 мл42.00 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Подкрепя устойчивостта към аскосфероза.
ИМУНОСТАРТ ХЕРБ - 200 мл26.40 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Укрепва имунната система на пчелите.
ИМУНОСТАРТ ХЕРБ - 500 мл58.80 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Укрепва имунната система на пчелите.
ИМУНОСТАРТ ХЕРБ - 1000 мл93.00 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Укрепва имунната система на пчелите.
БАКТЕРОМАТ ХЕРБ - 200 мл21.60 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Срещу най-голям брой бактерии.
БАКТЕРОМАТ ХЕРБ - 500 мл48.60 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Срещу най-голям брой бактерии.
БАКТЕРОМАТ ХЕРБ - 1000 мл76.20 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Срещу най-голям брой бактерии.
ВИРУСОМАТ ХЕРБ - 200 мл21.60 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Срещу най-голям брой вируси.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
ВИРУСОМАТ ХЕРБ - 500 мл48.60 лв.
Срещу най-голям брой вируси.
ВИРУСОМАТ ХЕРБ - 1000 мл76.20 лв.
Допълващ комбиниран фураж за пчели.
Срещу най-голям брой вируси.