ЕФЕКТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В ГЛАВНАТА ПАША И СЛЕД ТОВА (ЧАСТ ПЪРВА)

Употреба на билкови продукти

Използването на билкови продукти във ветеринарната медицина има особено значение. Те се прилагат за повлияване обмяната на веществата, въздействие върху храносмилателния тракт, дихателната, сърдечно-съдовата, отделителната система и т.н. В повечето случаи дават по-добър резултат от синтезираните химически вещества.

Употребата им обаче изисква сериозни познания за състава и действието на биологично активните компоненти, с цел да се избегне появата на странични нежелани реакции при животните. Повечето растения имат многостранно действие. Трябва да се знае, че ефектът от действието на билките върху животните се наблюдава след по-продължителното им приемане, а при отделните индивиди оздравителният процес настъпва по различно време. При едни животни ефектът се получава много бързо, при други малко по-късно, но билките винаги оказват ефект върху техния организъм.

За съжаление много малко са задълбочените научни проучвания за въздействието на билковите екстракти върху отделните системи на пчелите и основно информация се получава от практическия опит на пчеларите. Продължителността на живот при пчелите е много кратка, в сравнение с останалите селскостопански животни и е решаващ фактор при изготвянето на схеми за прилагането на билковите продукти при пчели. Резултатите понякога са противоречиви и не винаги може да се постигне повторяемост. От не по-малко значение е и факта, че в домашни условия не може да се получат качествени билкови екстракти.

Въздействие на стресови фактори върху пчелите

Пчелите са изложени постоянно на въздействието на редица стресови фактори – монокултури (рапица, слънчоглед), пестициди – внасяни от пчеларите с ветеринарномедицинските продукти и от околната среда с продуктите за растителна защита и не на последно място патогени – бактерии, вируси, паразити, гъбички и т.н. Има периоди, в които пчелите се нуждаят от подпомагане на имунната им система, от активиране яйценосната дейност на майката, до стабилизиране функциите на организма.

Тук е мястото на билковите  продукти, които с успех може да се използват за подобряване здравето на пчелите, за отглеждане на силни и здрави пчелни семейства и за получаване на пчелни продукти, свободни от замърсители. Успехът от прилагането на билковите продукти зависи от:

–  сезона, през който се прилагат (климатичните условия);

– кратностите на приложение;

– правилната дозировка на продукта и здравословното състояние на пчелните семейства.

Превантивното прилагане на билковите продукти оказва много добро въздействие върху организма на пчелите и техния здравословен статус. Но трябва да се отбележи, че за да се поддържа добър здравословен статус на пчелите през цялата година, и като се има предвид продължителността им на живот, заедно със сезонността на проявление на различните заболявания, схемите за използване на продуктите са различни.

Отношение към ефекта на билковите продукти има и възрастта, и качествата на пчелната майка. Младите и с добър генетичен произход пчелни майки, реагират по-бързо, а ефектът е по-дълготраен.

В настоящия момент под мотото „SAVE THE BEES в световен мащаб се разработват много проекти, които целят опазването на пчелите. Те включват забрана за употреба на неоникотиноиди, създаване на полета с добра паша за пчелите, разработване на хранителни добавки и храни за пчели със стимулиращо действие и т.н.

Под това мото и с цел намаляване внасянето на химикали в пчелните семейства през последните години в България също стартираха такива проучвания. Екип от специалисти под мое ръководство, заедно с професионалисти от фирма „Екстрактфарма” – София и много пчелари, проведохме многогодишни изследвания за влиянието на стандартизираните билкови екстракти и комбинациите от тях върху организма на пчелите. В резултат на това през 2019 г. на пазара се пуснаха следните билкови продукти: НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, АСКОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ. Бъдещето на здравото пчелно семейство е във фитотерапията!  (следва)

Автор: Д-р Илиян Гечев, двм, – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Обади се сега