ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ – КАК И С КАКВО? (ЧАСТ III)

Мерките за биосигурност срещу малкият кошерен бръмбар (Small hive beetle)  се състоят в следното:

 • Малък кошерен бръмбар (Aethina tumida)
 • Разширяване на пчелното семейство се извършва, след като всички рамки в кошера са покрити с пчели
 • Недопускане съхранението извън кошерите на рамки, пити или друг материал, който може да привлече и е годен за консумация от A. tumida
 • Периодично инспектиране на семействата, за да се открие и елиминира паразита (възрастни и ларви)
 • Прецизно проследяване движението на кошерите при практикуване на подвижно пчеларство (идентифициране на кошерите, дати на придвижване, точно местонахождение)
 • Съхраняване на питите в хладилна камера при температура под 10°C, за предотвратяване развитието на яйцата и ларвите на малкия кошерен бръмбар
 • Подхранване на семействата с малки количества фуражи, съдържащи цветен прашец/протеин – те са подходяща среда за развитие на  малкия кошерен бръмбар
 • Отглеждане на силни и здрави пчелни семейства
 • Прецизно водене на документацията, свързана с купуване, продаване, преработка на восъка
 • Поставяне на капани за наблюдение и контрол на инвазията с възрастни бръмбари в пчелните семейства
 • Селекция на пчелни майки с добър почиствателен инстинкт

Мерки за биосигурност в зони, в които малкият кошерен бръмбар не е констатиран

 • Добри познания от пчеларите относно биологията и жизнения цикъл на малкия кошерен бръмбар
 • Добри познания от пчеларите относно методите на инспекция за откриване на малкия кошерен бръмбар
 • Недопускане съхранението извън кошерите на рамки, пити или друг материал, който може да привлече и е годен за консумация от A. tumida
 • Отглеждане на силни и здрави пчелни семейства
 • Селекция на пчелни майки с добър почиствателен инстинкт
 • Недопускане внасянето в пчелина на кошери,  пчелни майки, нуклеуси, восък, цветен прашец и др. от зони, където има малък кошерен бръмбар
 • Разширяване на пчелното семейство се извършва, след като всички рамки в кошера са покрити с пчели
 • Поставяне на капани за бързо откриване на малкия кошерен бръмбар
 • Периодично инспектиране на семействата за откриване на малкия кошерен бръмбар в отпадъци по дъното на кошера или в пчелен мед

Мерки за биосигурност следва да се предприемат и към причинителите на вирусните болести по пчелите. Това се налага поради факта, че Varroa destructor, причинителят на вароатозата е широко разпространен в нашата страна, а той е основен вектор на разпространение на вирусите по пчелите. 

Мерките за биосигурност срещу вирусните болести по пчелите се състоят в следното (някои от тях се припокриват с тези срещу вароатозата):

 • Създаване на нуклеуси от семейства без клинични признаци на вирусни заболявания – остър вирусен паралич, вирус деформиращ крилата, израелски вирусен паралич, мехурчест гнилец и др.
 • Поддържане на ниска степен на опаразитеност на семействата с акара Varroa destructor
 • Третиране на семействата с билкови продукти, които поддържат нормалната физиологична устойчивост на пчелите към вируси, укрепват имунната система на пчелите и общото физиологично състояние на пчелните семейства
 • Едновременно третиране на всички семейства в пчелина и в района
 • Проверка на здравословното състояние на бащините семейства (произвеждащи търтеи), особено за вируси
 • Закупуване на пчелни майки само от лицензирани майкоразвъдни стопанства с доказан здравословен статус
 • Редовната подмяна на питите – 30 % всяка година
 • Селекция на пчелни майки с добър почиствателен инстинкт
 • Пчеларите да са запознати с клиничните признаци и начините на предаване на вароатозата и вирусните болести по пчелите

При самостоятелна вирусна инфекция за поддържане на нормалната физиологична устойчивост на пчелите към вируси е подходящ билковият продукт ВИРУСОМАТ ХЕРБ. При използването му пчелните семейства се третират 4 пъти през интервал от 5 – 7 дни.

Много добър резултат се получава, когато към схемата на третиране се включи и продуктаИМУНОСТАРТ ХЕРБ. И двата продукта активират имунната система на пчелите и удължават продължителността им на живот. Когато продуктите имат общоукрепващо действие върху организма на пчелите, оздравителният процес настъпва по-бързо.

Комбинацията ВИРУСОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ се прилага по следната схема: напр. започва се с ВИРУСОМАТ ХЕРБ,след 3-4 дни се прилага ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, след 3-4 дни отново се прилага ВИРУСОМАТ ХЕРБ и т.н. В рамките на един месец семействата се третират по 4 пъти с двата продукта.

Подробности за подхода в борбата с вирусите по пчелите вж. в статията: „ ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ ВИРУСИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ!”, публикувана на www.extractpharma.com през м. юли 2021 г. или в-к Пчела и Кошер, бр. 557 и 558/2021 г.

Комплексното прилагане на мерките за биосигурност, добрите пчеларски практики, както и използването на допълващи фуражи, които по естествен начин подобряват здравето на пчелите и устойчивостта им към причинители на бактериални, вирусни или гъбични заболявания дава възможност за подобряване здравословното състояние на пчелните семейства. Мерките за биосигурност следва да се прилагат на базата на риска. Официалният контрол следва да е преориентиран на базата на степента на риск за всеки пчелин. Критериите за риск следва да бъдат определени (практикуване на подвижно пчеларство, брой кошери, регистрирани заразни заболявания в района и т.н.) Тези мерки са в съответствие с Регламент2016/429, който поставя особен акцент върху превенцията, наблюдението и ранното предупреждение за възникнали заболявания.

Обади се сега