Изчезнали пчели – причини и решения – Част 2

Изчезнали пчели - причини и решения

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Varroa destructor е другият основен фактор за изчезването на пчелите 

През годината съм провел разговори с много пчелари относно здравословното състояние на пчелните им семейства, развитието им по сезони, добивите пчелен мед и т.н. Обикновено пчеларите съобщават, че семействата им са зазимени добре – с достатъчно медови запаси и през годината редовно са третирани срещу акара Varroa destructor (причинителят на вароатозата). 

Когато се навлезе в дълбочина на разговора за подробности относно развитието на семействата през годината и признаците, които пчелите показват става ясно, че в повечето случаи здравословния статус на пчелите се свежда само до контрол на вароатозата, а използваните ветеринарномедицински продукти за борба с причинителя не винаги са разрешени за употреба. Изчезването на пчелите се получава, когато в продължение на няколко години не са провеждани третирания или третиранията не са проведени когато трябва, като време и с каквото трябва, като продукт. Броят на акарите в семействата достига няколко хиляди, а резултатът винаги е един и същ – смърт на пчелното семейство. 

Тук обаче клиничните признаците, които показват пчелите са явни и пчеларите могат да ги констатират. Излюпват се пчели с недоразвити крила, недъгави, с по-малки размери и безпомощни да оцелеят. 

Неопаразитена (в ляво) и опаразитени, новоизлюпени пчели работнички (трите в дясно)

Обикновено тези пчели пълзят, излизат от кошера и не се връщат или здравите пчели ги изхвърлят извън кошера. Популацията на възрастните пчели в семейството започва да намалява, а впоследствие пчелите изчезват. Понякога умрели пчели може да се установят на дъното на кошера, но обикновено пчелите напускат кошера и в него не остават пчели. Пилото, ако го има изглежда като изоставено. 

В този случай дори не може да се съберат пчели за изпращане за лабораторно изследване. Това затруднява поставянето на диагноза и откриването на истинската причина за изчезването на пчелите. Ако в кошера няма пчели за проба се изпращат отпадъците от дъното на кошера. Същите може да се изследват за наличие на акари. Добре е да има обратна връзка между лицата, изпратили пробите за лабораторен анализ и лицето, което поставя диагнозата.  

Фактори за изчезването на пчелите са и вирусите

Вирусите не може да се размножават извън живия организъм. Те инфектират пчелите и използват техния генетичен материал за своето възпроизводство. Инфектираните клетки умират или се увреждат, като започват да синтезират вирусни частици, които имат възможност след това да инфектират други клетки или други пчели. 

От организма на възрастните пчели и на пчелното пило са изолирани редица патогенни вирусни причинители. 

Част от вирусите се пренасят чрез акара Varroa destructor, който се явява вектор за разпространението им. Вирусите се предават от пчела на пчела чрез заразената храна, восък, мед, нектар – хоризонтален път на предаване. Вертикалният начин на предаване на инфекцията означава, че вирусните частици се предават от едно поколение пчели на друго. Това става чрез оплождане на майката от заразени с вируси търтеи, в резултат на което майката снася инфектирани яйца. 

Клиничните признаци при вирусните заболявания не винаги са характерни, но има и такива, които лесно се разпознават. Напр. при вирусът, деформиращ крилата (DWV) винаги се излюпват пчели с деформирани крила, от където произлиза и наименованието му. Обикновено вирусът е асоцииран с Varroa destructor и се явява вектор за неговото предаване. Вирусите на острия вирусен паралич (ABPV), израелският остър вирусен паралич (IAPV), Кашмирският вирус (KBV) също се предават чрез  Varroa destructor. Доказано е, че акарът Varroa destructor, както и вирусът, деформиращ крилата (DWV) предизвикват скъсяване продължителността на живот на пчелите. 

Varroa destructor върху тялото на пчела с деформирани крила (DWV)

Признаците, които се наблюдават при вароатоза (Varroa destructor), нозематоза (Nosema ceranae)  и/или при някои вируси  (вирус деформиращ крилата – DWV) може да ни насочат за предстоящ възможен колапс на семейството и изчезването на пчелите през зимата.

 

За още полезни статии от Екстракт Фарма, посетете блога ни.

Обади се сега