Изчезнали пчели – причини и решения – Част 3

Изчезнали пчели: причини и решения

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Част III

Когато има проблем той трябва да се идентифицира, след което да се търси решение за отстраняването му. В случая след като се знаят вероятните причини за изчезването на пчелите, единственият правилен подход за решаването на проблема е поставянето на лабораторна диагноза в акредитирана лаборатория. НАЦИОНАЛНИЯТ ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИИНСТИТУТ (НДНИВМИ) в София е звено в структурата на БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (БАБХ), където може да се извършват тези изследвания. Много често пчеларите не подозират, че става въпрос за заболяване, още по-малко за висока степен на опаразитеност с Varroa или Nosema, а лабораторните изследвания показват ясно и точно колко акари са открити в пробата пчели или колко ноземни спори има на поле или камера. Понякога резултатите показват стойности от 12-15 милиона ноземни спори на пчела, а като се добави и наличие на Varroa това означава сериозен здравен проблем. 

(Nosema spp. в камера на Neubauer 400Х)

Не винаги прилаганите ветеринарномедицински продукти (ВМП) са с висока ефикасност срещу Varroa. Една от причините може да е възникнала резистентност (чувствителност) на акара към активната субстанция на конкретния ВМП. Това пчеларя сам може да провери на терен с Varroa tester 3 in 1, а именно ВМП с активни субстанции амитраз, кумафос, флувалинат или флуметри и с фармацевтична форма лента. С тестера се определя също степента на опаразитеност с Varroa destructor, както и хигиенното поведение (почиствателен инстинкт) на пчелите.

Причина за възникване на резистентност е и използването на неразрешени за употреба ВМП. Нелегалните или фалшивите ВМП срещу Varroa са с различен химичен състав от този на разрешените за употреба. Активната им субстанция не е пречистена и не е предназначена за фармацевтични цели, а понякога се използват и продукти, предназначени за употреба в  растителната защита. Това води до токсични ефекти за пчелите, които не винаги се забелязват от пчеларите. Предизвиква се т.нар. сублетален ефект, което означава увреждане на пилото и бавно намаляване популацията на пчелите (скъсява се продължителността им на живот). Обръщам внимание, че оценката на даден ВМП срещу Varroa се базира не само на неговата ефикасност, но и на безопасността му за пчелите, пчеларите, околната среда и т.н. Затова се изготвят досиета на продуктите, оценяват се от комисии (към БАБХ или ЕС) и едва след положително становище се издава разрешително за употреба. Това разбира се струва пари и отнема време. Но тези продукти са оценени, безопасни и са ефективни. Нека не правим компромис с продуктите, с които третираме пчелите. Остатъчни количества от тях е възможно да попадат в пчелните продукти, а те често се консумират от деца. 

Горепосоченото е валидно и за фуражните добавки и допълващите фуражи, които също се контролират от БАБХ.

Друга причина за по-ниската ефикасност на ВМП срещу Varroa, са ВМП с фармацевтична форма лента (напр. АПИВАР) и инвазиране на семействата с Nosema ceranae. Инвазираните пчели променят поведението си и намаляват своите социални контакти по между си, поради което не разпределят равномерно активната субстанция от лентата между индивидите в семейството. Добре е да се вземат пчели и да се изпратят за лабораторно изследване за нозематоза. Правилно взета проба и достатъчно като количество пчели са важни фактори за поствянето на диагнозата. Напр. за изследване за нозематоза са необходими не по-малко от 60 пчели. Младите, вътрегнездови пчели са по-слабо инвазирани с ноземни спори, в сравнение с извънгнездовите пчели, а това може да провокира достоверността на изследването. Затова за изследване за нозематоза се вземат пчели, които се завръщат в кошера от паша или пчели от крайна пита с мед.

При поставена диагноза нозематоза следва своевременно в схемата за интегриран контрол да се се включат продукти, които повишават физиологичната устойчивост на пчелите към нозематоза. В тези случаи прилагането на НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС дава много добри резултати. Включването в схемата и на продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, чрез който се укрепва имунната система на пчелите (доказано в научни експерименти) видимо подобрява здравословния статус на пчелите. Тук трябва много внимателно да се подходи  към избора на ВМП срещу Varroa. Акара при своето паразитиране уврежда тотално организма на опаразитените пчели: промени в структурата на органите на пчелата (хипофарингеална жлеза, дорзално мастно тяло, летателна мускулатура, восъчни жлези), промени в хемолимфата (намалява количеството на общия белтък, на лизоцима), промени в теглото и т.н. При висока степен на опаразитеност в схемата трябва да се включат бързо действащи продукти, като се съобразим с общото физиологично състояние на пчелите. Изборът на правилен ВМП срещу Varroa е много важен, защото и високата опаразитеност с акара провокира резултатите от прилагането на билковите продукти. Един увреден организъм по-трудно се повлиява от какъвто и да е продукт, още по-малко ако става въпрос за смесена инфекция нозематоза – вароатоза, което често се случва в практиката. Резултатите от лабораторните изследвания варират – в едни проби се констатира, че инвазията с Varroa е много висока, докато в други преобладаваща е инвазията с Nosema spp. Няма шаблон нито при поставянето на диагнозата, нито в подхода при всеки един конкретен случай. Общото е, че и двата причинителя снижават защитните сили на организма, а това често води до смъртта на семействата. Ето защо в тези случаи е наложително да се активира имунната система на пчелите, а резултатите от практиката потвърждават верността на подхода. Този подход е валиден и за ограничаване въздействието на стресовите фактори върху пчелите: монокултури, патогени и пестициди. Напр. монокултурите (рапица, слънчоглед) снижават имунитета на пчелите, патогените (паразити, бактерии, вируси, гъбички) предизвикват болестен процес, а пестицидите – внесени от вън чрез прашеца и нектара от растения, третирани с продукти за растителна защита оказват негативен ефект върху поведението, обонянието и паметта на пчелите. Пчеларите също внасят пестициди чрез ВМП за борба с вароатозата. Някои от тях предизвикват смърт на пчелните майки, а други подтискат яйценосната им дейност. Всичко това рефлектира върху общото здравословно състояние на пчелите, намалява се продуктивността им, а това води до икономически загуби за пчеларите. 

Много по-добри резултати се получават, когато билковите продукти се използват за превенция на заболяванията. Не е необходимо да се изчаква развитие на болестен процес, снижаване защитните сили на организма и увреждане на жизнено важни органи на пчелите, а след това да се предприема лечение.

Ето защо превенцията е най-доброто, най-ефикасното и най-евтино лечение. 

За още полезни статии от Екстракт Фарма, посетете блога ни.

Обади се сега