21 причини за да изберем билкови продукти от Екстрактфарма

Д-р Илиян Гечев - Билкови продукти
21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

В България има разрешени за употреба 17 ветеринарномедицински продукта за борба с вароатозата по пчелите с причинител Varroa destructor.

Те са на база синтетични пиретроиди, органофосфорни съединения, амидини, тимол, ментол, камфор, органични киселини и т.н. Лабораторните изследвания показват, че по-често се срещат смесени инфекции, отколкото самостоятелно протичащи заболявания. В пчеларството се използват и редица допълващи комбинирани фуражи. 

Пчелите страдат не само от вароатоза, но и от редица други заболявания като бактериални, микотични, вирусни инфекции, отравяния.

С продуктите на ЕКСТРАКТФАРМА може да се поддържа добър здравословен статус. Те са предназначени за превенция на някои често срещани заболявания като нозематоза (Nosema ceranaе), аскосфероза – варовито пило (Ascosphaera apis), стимулиране на имунната система на пчелите за преодоляване на вирусни инфекции, на отравяния и т.н. Тази серия продукти е проучена детайлно, като възможности за комбинирано приложение (съвместимост), липса на странични нежелани ефекти след прилагането им и т.н. Това са натурални продукти, които не замърсяват и не оставят следи (остатъчни количества) в пчелните продукти, а предимствата от прилагането им са безапелационни. За да ги демонстрираме нагледно, ние сме ги синтезирали в следната таблица: 

 

ПОКАЗАТЕЛ

П Р О Д У К Т

НОЗЕМАТ ХЕРБ НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС АСКОМАТ ХЕРБ ИМУНОСТАРТ ХЕРБ
1. Натурални билкови компоненти

v

v v

v


2.
Взаимно допълващ се ефект

v

v v

v

3. Резистентност

х

х х

х

4. Странични нежелани ефекти след прилагането им

х

х х

х

5. Нападения и/или кражби след прилагането им

х

х х

х

6. Влияние на външната температура за прилагането им

х

х х

х

7. Остатъчни количества

х

х х

х

8. Прилагане през активния сезон

v

v v

v

9. Въздействие върху имунитета

v

v v

v

10. Въздействие върху почиствателният инстинкт

v

11. Въздействие върху яйценосната дейност на майката

v

v v

v

12. Въздействие върху количеството на пилото

v

v v

v

13. Въздействие върху количеството на пчелите

v

v v

v

14. Въздействие върху количество на пчелния мед

v

v v

v

15.

Въздействие върху количеството на  цветния прашец

v v

v

16. Въздействие върху градежа на восъчни основи 

v

v v

v

17. Въздействие върху Nosema ceranae

v

v

v

18. Въздействие върху Ascosphaera apis

v

19. Въздействие върху презимуването

v

v v

v

20. Въздействие върху продължителността на живот

Не е проучено

v Не е проучено

v

21.  Доказано в научни експерименти

v

v v

v

Обади се сега