КАК ДА ВОДИМ БОРБАТА С БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ?

Как да се справим с болестито по пчелите
21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

Д-р Илиян Гечев, двм, – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Болести по пчелите: Как да се справим? 

През последните години нозематозата, предизвикана от Nosema ceranae се разпространи повсеместно в нашата страна. Тя се проявява през цялата година (няма сезонност) и нанася сериозни поражения, не по-малки от тези, причинени от вароатозата. Борбата срещу нозематозата трябва да се води през цялата година, тъй като превенцията дава много по-добри резултати, в сравнение с лечението.

През 2019 година на пазара се пуснаха няколко продукта на билкова основа, разработени от екип под мое ръководство (НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, ИМУНОСТАРТ ХЕРБ и АСКОМАТ ХЕРБ) и произведени от Екстрактфарма ЕООД гр. София, насочени именно към подобряване на здравословния статус на пчелите.

Пчеларите, които използваха тези продукти през миналата година вече се убедиха в ефикасността им. Пчелните семейства се развиха добре и са с поставени магазини, очаквайки основната паша (акация, кестени и т.н.). 

Сега обаче е и период, през който се третират земеделските култури с продукти за растителна защита (пестициди) и има много сигнали от цялата страна за масова смъртност по пчелите, в резултат на отравяне. Това означава, че на оцелелите пчелни семейства следва да се помогне, като се активира имунната система на пчелите. За целта подходящ продукт е ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, който укрепва имунната система и подкрепя общото физиологично състояние на пчелните семейства. Добре е семействата да се третират 4-кратно през интервал от 5 – 7 дни.

 

 

Месец май е благоприятен за създаване на отводки, както и за изграждане на восъчни пити. С цел стимулиране яйценосната дейност на майката и на восъкоотделителната дейност при младите пчели работнички е добре да се използва продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ. Доказано е, че след 4-кратно прилагане на продукта яйценосната дейност на майката се повишава с 40 %, а броят на новоизградените восъчни основи се увеличава с 90-100 % .

При поставена диагноза нозематоза билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС може да се използват и през активния сезон. Те не замърсяват и не променят вкуса на пчелните продукти, което е от съществено значение. Предприемането на конкретни, своевременни и правилни мерки имат пряко отношение към здравословния статус на пчелите. 

След като приключи основната паша и при наличие на период, в който липсва паша или е намален притока на нектар в природата може да се използва ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, като се спазва гореописаната схема. Може да се използва и следната схема: двукратно третиране с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ и двукратно третиране с НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС през интервал от 5 – 7 дни.

Има и семейства, които се развиват бавно през пролетта, дори и при наличие на паша. Причината за това може да е физиологична (стара, неработеща майка), но може и да е от здравословен характер, а именно нозематоза. На такива семейства трябва да се сменят майките, като се закупят такива само от лицензирани производители на пчелни майки и отводки с гарантиран здравословен статус. Добре е тези семейства да се третират превантивно и срещу нозематоза с НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС 4-кратно през интервал от 5 – 7 дни.

https://youtu.be/CFTWY8AqJz8

Пролетта е период, в който има много резки промени в температурата през деня и през нощта, както и много валежи. Това са предразполагащи фактори за проява на заболяването аскосфероза (варовито пило). Пчелите изхвърлят на дъното на кошерите и на прилетната дъска мумии, а пилото на тези семейства изглежда като прошарено. В тези случаи семействата е добре да се третират с АСКОМАТ ХЕРБ 4-кратно през интервал от 5 – 7 дни.


Прошарено пило – аскосфероза

Повече информация за дозите и начинът на прилагане на билковите продукти, както и за клиничните признаци на заболяванията може да намерите на интернет страницата на Екстрактфарма (www.extractpharma.com ).

Резултатът от прилагането на билковите продукти е много добър, когато няма съпътстващи заболявания. Това означава, че не трябва да забравяме вароатозата. През този период борбата с това заболяване се води като се използва строителна рамка или се изрязват капачетата на пилото за търтеи. Новосформираните отводки и семействата, на които няма да се поставят магазини може да се третират и с ветеринарномедицински продукти по схеми, препоръчани от производителите.


Строителна рамка

Автор: Д-р Илиян Гечев, двм, – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Обади се сега