Инспекция за Здравословно Състояние на Пчелните Семейства (Част 1)

Инспекция за здравословното състояние на пчелните семейства
21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

През последните години пчеларите в България често съобщават за висока смъртност на пчелните семейства през зимния период, семейства, в които има медови запаси, но са останали без пчели, наличие на по-дребни пчели с черни коремчета, пчели с деформирани крила, пълзящи пред кошерите пчели и т.н.

Причините за смъртността може да се дължат на редица фактори: патогени, пестициди, стресори, лоши пчеларски практики, климатични условия и т.н.
Анализ на данните от изследванията в лаборатория “Болести по пчели и буби” в НАЦИОНАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ /НДНИВМИ/ – София за периода 2013-2015 г. показват, че нозематозата, заедно с вароатозата са най-сериозните здравни проблеми за пчеларството в България.

Освен това лабораториите, ангажирани с изследванията не са оборудвани за диагностика на важни вирусни болести по пчелите, които също са в състояние да предизвикат сериозни здравословни проблеми при пчелите (Б. Ликов, ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА, 2015).

Петров, Пл. и кол. (2010) доказват, че от изследвани 98 пчелина от цялата страна, 44 % от пробите са положителни за Nosema ceranae, а 2 % за Nosema apis. Във всички погранични райони с Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния е установена нозематоза с причинител Nosema ceranae.

инспекция за здравословно състояние на пчелните семейства extractpharma

В изследване, проведено от Салкова, Д. и кол., през периода 2015-2016 г. свързано с мониторинг на спори на Nosema spp. и акара (Varroa destructor) в пчелни проби от различни области на България се доказва, че 49.7 % от пробите са положителни за нозематоза, 13.3 % – за вароатоза, а 18.8 % са положителни за смесена инфекция нозематоза-вароатоза.

Вълчовски, Р. и кол. (2017) извършват анализ на риска на икономически значимите заболявания по пчелите в България и в Северна Македония. Авторите установяват, че от изследвани 205 броя пчелни семейства от 36 района с различен ландшафт, в засегнатите райони американския гнилец обхваща 33.33 %, а като цяло 12 % от изследваните пчелини. Причинителят на вароатозата – Varroa destructor също е доказан като патоген по пчелите. В почти една трета от изследваната популация е доказана инфекция главно с Nosema ceranae. Броят на ноземите в отделни пчели варира от 8 000 до 7-8 000 000. Nosema apis е доказана само в две пчелни семейства.

Във всички изследвани пчелини са открити следните вируси: вирус на черната пчелна майка (BQCV), вирус, деформиращ крилата (DWV), вирус на хроничния паралич (CBPV), вирус на мехурчестия гнилец (SBV) и на израелския остър вирусен паралич (IAPV). В голяма част от пчелините е установено, че са заразени с няколко вируса, а именно с DWV и BQCV.

Шумкова. Р. и кол. (2018) извършват проучване в три региона на България и доказват наличието на следните вируси: DWV, BQCV, SBV и АBVP (остър вирусен паралич). И в трите района е доказана нозематоза (Nosema ceranae), като процентът на положителните проби достига до 77. 2 (Русе). Резултатите от изследването са отразени в табл. 1.

Разпространение на вируси и нозематоза в България

Разпространение на вируси и нозематоза в България - статистика

M. Meixner и кол. (2014) в проучване, проведено в 11 страни от ЕС доказват, че 100% от пробите от България са полжителни за смесена инфекция от остър вирусен паралич (ABPV) и вирус, деформиращ крилата (DWV).

Simeunović, Р. и кол. (2014) в изследване, проведено в Сърбия доказват, че от 55 пчелни семейства от различни региони на страната 76.4% от тях са положителни за DWV, a 61.8% за ABPV. Проучванията, проведени през последните години във Франция, Австрия, Унгария и Словения, доказват, че вирусите ABPV и DWV са преобладаващи в европейските медоносни пчели, присъстващи съответно в 37-70% и 70-97% от пчелните проби.

Всичко това показва, че в патологията на пчелите в България освен основните патогени – Varroa destructor (причинителят на вароатозата) и Nosema ceranae (причинителят на нозематозата) намеса имат причинителите на американския и на европейския гнилец, гъбички (аскосфероза), а така също и много вируси.
Jacques, A. и кол. (2017) провеждат мащабно международно проучване върху 5798 пчелина в 17 държави от ЕС за установяване на причините за високата смъртност при пчелите. Резултатите показват, че загубите през зимата варират между 2% и 32%. Авторите подчертават, че отношение към смъртността имат знанията на пчеларите и пчеларските практики, които често се пренебрегват.

Данните показват, че пчеларите любители с малки пчелини и малък опит в пчеларството имат двойно по-висока смъртност през зимата в сравнение със семействата, отглеждани от професионални пчелари.

инспекция на пчелните семейства

България не е включена в това международно изследване, но моите наблюдения показват, че и у нас загубите на пчелни семейства също се дължат на недостатъчни познания на пчеларите и на прилаганите от тях пчеларски практики.

Наличието на различни патогени означава, че трябва сме много наблюдателни при извършването на инспекция на пчелните семейства за здравословен статус. Клиничните признаци при отделните заболявания в повечето случаи са специфични, необходими са познания и за това, каква проба пчели/пило да се вземе за лабораторно изследване, как да се съхрани, къде да се изпрати за поставяне на диагноза и какви мерки да се предприемат след това.

Прочети Част 2 тук

Обади се сега