Инспекция за Здравословно Състояние на Пчелните Семейства (Част 2)

21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

Инспекцията за здравословно състояние започва с оглед пред пчелните семейства, активност на полетите, наличие на умрели или пълзящи пчели, поведение на пчелите (агресивност, превъзбуденост, ленивост), разположение и състояние на крилата (разкрилица, деформация), окраска на хитина (черни, блестящи), състояние на хоботчето (при умрели пчели) и т.н.

Наблюдението на входа на кошера дава възможност да се направи оценка на силата и активността на семейството според сезона, времето и околната среда.

Наличието на умрели пчели на прилетнта дъска и пред кошера, както и такива с разкрилица са насочващи признаци за нозематоза.

Наличието върху прилетната дъска на черни пчели с бляскаво коремче и без косми по гърдите е клиничен признак за хроничен вирусен паралич.

Наличието на мумии на прилетната дъска е клиничен признак за аскосфероза (варовито пило).

Наличието на пчели с деформирани крила на прилетната дъска, на дъното или пред кошера е клиничен признак за вирус, деформиращ крилата.

Ако времето е студено, а конструкцията на кошера позволява, може да извадите дъното на кошера и да го огледате за наличие на подмор, на части от пчели – крила, крачка (наличие на мишки в кошера, нападение от оси), на изпражнения от восъчен молец (Galleria mellonella), пчели с разкрилица (нозематоза), пчели с по-малки коремчета или с извадени хоботчета (вирусно заболяване, интоксикация), на паднали акари (вароатоза) и т.н. Тази информация е важна преди извършването на основен преглед в подходящо време. В активния сезон може да се наблюдават мумии на дъното на кошера.

Следващата стъпка е провеждане на инспекция вътре в кошера. Провежда се, когато времето е тихо и слънчево, и температурата е над 12 – 14 °C.

След отварянето на кошера се преценява:

  • сила на семейството – брой междурамия, заети с пчели;
  • поведение на пчелите – активност, вялост;
  • наличие на пчели с разкрилица или с деформирани крила;
  • диарични петна по горните летви на продниковите пити, стените на кошера;
  • черни пчели с бляскави коремчета, без косми по гърдите и т.н.

Констатирането на слаби семейства в активния сезон, пчели с разкрилица и вялост в движението им са насочващи признаци за нозематоза (Nosema ceranae). Подробности за нозематозата вижте в презентацията на д-р Илиян Гечев на нашата страница (страницата на Екстрактфарма): ЗДРАВИ ПЧЕЛИ С ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ или в youtube канала на ПС РОДОПСКА ПЧЕЛА СМОЛЯН.

При преглед на плодниковите пити се обръща внимание на плътността на пилото, цвета и положението на ларвите в килийките, консистенцията на умрелите ларви и състоянието на капачетата.

Ако пилото е прошарено, килийките са с продрани и хлътнали капачета, а умрелите ларви са с кафяв, шоколадовокафяв цвят и с лепкава, точеща се консистенция и гнилостна миризма може да се предположи, че се касае за американски гнилец.

Наличието на ларви с променен цвят – от перлено бял и блестящ до жълтеникав, кремав или сиво-черен и неестествено положение в килийките, с кашеста зърнено-водниста, но не точеща се консистенция са признаци на европейски гнилец.

Наличието на новоизлюпени пчели с акари по тялото или акари, които се движат по питите са признак за вароатоза.

Наличието на изправени в килийките ларви, често с глава над килийките са признаци за мехурчест гнилец.

Наличието на пчели с недоразвити крила, с по-малки размери на тялото и вяли движения са признаци на вирус, деформиращ крилата (DWV).

Когато семейството е силно заразено с вируса, деформиращ крилата, освен че има пчели с деформирани крила, често се наблюдават и много други признаци, характерни за паразитния синдром. При него пилото е прошарено, капачетата на някой килийки са продрани и наподобяват признаци на американски гнилец, но какавидите са с оформени глава, гърди и коремче, неизлюпените пчели са недоразвити и умрели в килийките, някои от които с извадени хоботчета.

Пчелите с добър почиствателен инстинкт рано откриват инфектираното пило, разпечатват капачетата на килийките и изхвърлят какавидите на дъното и пред кошера.

Трябва да се има предвид, че вирусните болести по пчелите протичат безсимптомно при част от пчелните семейства. Т. напр. според Budge, G. и кол. (2020) в 12 годишно проучване, проведено в Англия и Уелс 87.5 % от семействата с клинични признаци са положителни за хроничен вирусен паралич (CBPV), а повече от 30 % от семействата без клинични признаци също са положителни за CBPV.

Locke, B. и кол. (2017) доказват, че при висок титър (над 1010 геномни копия/пчела) заразените с DWV пчели (чрез акара Varroa destructor по време на стадий какавида) проявяват клинични признаци, а при титър, под 108 геномни копия/пчела заболяването протича безсимптомно.

При съмнение за заболяване на пчелите или на пилото е необходимо да се вземе проба и да се изпрати за лабораторно изследване.

Как се взема и изпраща проба от възрастни пчели?

Вземат се 60-100 пчели по възможност такива, които пълзят пред кошерите или на дъното на кошера, умират или са умрели наскоро. Поставят се в картонени кутии и се номерират.

Как се взема, подготвя и изпраща проба от пита с пило?

От питата с пило се изрязва участък с размери не по-малко от 10 х 10 cm с най-типичните изменения – болни или умрели ларви или какавиди, килийки с продрани или хлътнали капачета и т.н. Не е необходимо в участъка да има пчелен мед. Пробите се увиват в хартия, поставят се в картонена кутия и се номерират.

Взетият патологичен материал със съпроводително писмо се изпраща в НДНИВМИ „Болести по пчелите” – София или в други частни лабратории за поставяне на диагноза.

Прочетете част 3 тук!

Обади се сега