Интегриран подход за управление на болестите по пчелите – Част 1

21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”


Интегриран подход за управление на болестите по пчелите by extractpharma

Интегрираният подход за управление на болестите по пчелите включва 4 основни компонента:

 1. Разпознаване на патогените/вредителите (обучение)
 2.  Мониторинг (наблюдение) 
 3.  Използване на прагове 
 4.  Прилагане на решения 

Разпознаване на патогените/вредителите (обучение)

Пчеларите трябва да са запознати с новостите в областта на болестите по пчелите: заболявания, превенция, лечение. Разпознаването на признаците на заболяването и предприемането на адекватни и своевременни мерки за ограничаване или ликвидирането му са фактори, които са от решаващо значение за ефективното управление на болестите по пчелите. 

Обучение може да се направи чрез провеждане на курсове по пчелна патология, информация от литература (специализирани книги, монографии, вестници), интернет (снимки, видео) и т.н. 

Мониторинг (наблюдение)

Мониторинга е много важен компонент на интегрирания подход на управление от икономическа гледна точка; помага за предотвратяване на разпространението на болести и вредители към други семейства в района.

С увеличаване на популацията си, вредителите може да причинят щети на пчелните семейства, а това да е причина за икономическа загуба за пчеларя. Информацията за нивото/степента на вредителите и/или на причинителите на заболявания дава възможност на пчеларя да взема решения кога да проведе лечение и кои ВМП/добавки/допълващи фуражи да  използва.

Ако не е необходимо лечение, се спестяват пари и възможности за развитие на резистентност към а.с. на ВМП. Лечение трябва да се провежда само когато е необходимо, като се вземат мерки за предотвратяване развитието на резистентност. 

Инструменти за мониторинг са: хартия намазана с мазнина/вазелин на дъното на кошера; промивки на пчели с алкохол; етер; напудряне с пудра захар; използване на Varroa tester 3 in 1 за определяне степента на опаразитеност с акара Varroa, резистентност, хигиенно поведение.  

Мониторинга е неразделна част от ефективния интегриран подход на управление. Важно е наблюдението да се извършва често. Редовният мониторинг може да проследи промените в нивата на популацията на вредителите и да посочи кога те са над икономическите прагове. Проверката на нивата на вредителите преди и след лечението също е важно, за да се гарантира, че лечението е било ефективно.

Мониторинга помага за: 

 • Определяне нивото на инфекция, за да се знае дали е необходима интервенция от лечение за предотвратяване развитието/разпространението на заболяването
 • Вземане на решение за вида на лечението, което се изисква, кога да се приложи, както и да се прецени дали лечението е било ефективно
 • Предотвратяване на нарастването на степента на инфекцията и разпространението й в семейството и в пчелина 
 • Поставяне на точна и бърза диагноза на заболяването, за да се осигури здравето на семейството и получаване на висока производителност 

 

Индикации за допълнителен мониторинг: 

 • Намалена продукция на пчелен мед от семействата  
 • Слабо развитие на семейството през активния сезон
 • Прошарено пило
 • Точеща се гнилцова маса 
 • Ненормално поведение: треперене, дезориентиране, пълзене, невъзможност за летене, разкрилица 
 • Извадената от килийката ларва е с форма на мехурче

Прагове

Чрез лабораторни изследвания, инспекции на място и редовен мониторинг може да бъдат създаден праг за ниво на вредители и/или причинители на заболявания по пчелите. Праговете са насоки, които помагат на пчеларя при вземане на решения кога и с какво да се проведе лечение. Никой праг не е абсолютен. Това е предупреждение, че е необходима намеса от страна на пчеларя. Праговете могат да се повлияят от годишния сезон, околната среда, силата на семейството и начина на управление на пчелина. 

ПРИМЕР: 

Когато едно пчелно семейство е с майка, а друго е без майка и при мониторинга се установи едно и също ниво на акари (Varroa destructor) по възрастните пчели (форетични акари), задължително трябва да се провери и степента на опаразитеност на пилото. В този случай семейството с майка може да е с по-висока степен на опаразитеност с Varroa, в сравнение със семейството без майка, в което няма пило или количеството на пилото е малко.

РЕШЕНИЯ 

Внедряването на ефективни решения е последната стъпка на интегрирания подход на управление. Вниманието ни следва да е насочено към управляване нивата на вредителите и причинителите на заболявания в пчелина, а не към тяхното изкореняване, защото не при всички заболявания това е възможно. 

Пример:

 • При американския гнилец следва да се стремим към изкореняване (унищожаване) на инфекцията в пчелина.
 • При вароатозата и нозематозата това е невъзможно, но целта е снижаване степента на опаразитеност под икономическия праг.  

Въпреки това, няколко стъпки могат и трябва да се предприемат, за да се сведе до минимум разпространението на вредители и причинителите на заболявания, както и намаляване излагането на медоносните пчелни на въздействието на пестициди. Здравето на пчелите може да се поддържа като се  осигурят оптимални условия за живот и компетентно се управлява нивото/степента на причинители на болести по пчелите в пчелина.

Обади се сега