Нова стратегия за контрол на европейския гнилец по пчелите

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Европейският гнилец е остро заразно заболяване на незапечатаното пчелно пило, което се причинява от грам-положителната бактерия Melissococcus plutonius. Заразяването на ларвите става на възраст по-малка от 48 часа с инфектирана храна и се размножават в средното черво на ларвите на медоносната пчела.

Болните ларви понякога се отстраняват от семейството от пчелите кърмачки.Различни  спорообразуващи и неспорообразуващи микроорганизми: Paenibacillus alvei, Brevibacillus laterosporus, Lactobacillus euridice и Enterococcus faecalis причиняват вторични инфекции при вече инфектираните ларви. Това води до повишаване на вирулентността на Melissococcus plutonius.

Проявява се през пролетта и през първата половина на лятото. Причина за това може да са възвратни застудявания, недостиг на храна (количество нектар, качество на цветния прашец), отслабване на семейството (липса на пчели кърмачки, които да хранят развиващите се ларви), липса на вода, транспортиране на семействата, имунен отговор на ларвите, генетика, отравяне с пестициди и т.н., поради което се счита за факторно заболяване. През активния сезон европейският гнилец се проявява рядко и протича в лека форма.

Цветът на ларвата се променя от перлено бял и блестящ до жълтеникав, а по-късно – до кремав. Тялото става прозрачно, виждат се трахеолите й загубва закръглената си форма (сн. 1)

Сн. 1. Ларви с променен цвят и видими трахеоли (начален стадий на европейски гнилец).

В тази фаза ларвата вече е мъртва. Впоследствие тя продължава да гние и придобива кафяв до сиво-черен цвят, а консистенцията й е кашеста, зърнено-водниста, но никога точеща се, както при американския гнилец. При по-напреднал стадий на заболяването в килийките на питата се наблюдават кафяви или черно-кафяви на цвят тънки люспици, които лесно се изваждат от килийките (сн. 2).

Сн. 2. Ларви с променен цвят и положение в килийката

Пчелите чистачки ги отстраняват, а майката отново снася яйца, при което се наблюдава другият характерен признак при европейския гнилец – прошарване на пилото. При тежки случаи на заболяване умират и ларви във възраст, след като са запечатани. Капачетата на такива килийки са с променен цвят и дори хлътват, а миризмата която издават е неприятна, кисела (сн. 3).

Сн. 3. Прошарено пило

Съвременните методи за контрол на европейския гнилец се базират на изследвания, направени от преди няколко десетилетия. Силно заразените семейства се унищожават или се третират с анибиотици (окситетрациклин, тилозин, линкомицин).  Антибиотиците са забранени за употреба в ЕС, вкл. и в България. Това намалява още повече възможностите за контрол на европейския гнилец. В страни, в които е разрешена употребата на антибиотици (САЩ, Канада, Аржентина), същите се отпускат само по лекарско предписание. Има много съобщения за поява на резистентни бактериални щамове към различните антибиотици (Tian, B. et al., 2012; Levy, B. et al., 2013). Използването им може да доведе до наличие на остатъчни количества от тях в пчелните   продукти, както и до промяна в състава на чревния микробионт, респективно имунитета на пчелите (Baffoni, L. et al., 2021). 

Това налага разработването на алтернативни методи за контрол на заболяването. За целта учени от цял свят проучват въздействието на редица натурални компоненти: пробиотици (Floyd, A. et al., 2020; Daisley, B. et al., 2020; Pietropaoli, М. et al., 2022), етерични масла (González, M. et al., 2010), бактериофаги (Beims, H. et al., 2015) върху причинители на бактериални заболявания по пчелите.

Друга възможност е използването на допълващи фуражи, които по естествен начин подобряват здравето на пчелите и устойчивостта им към причинители на бактериални заболявания, в т.ч. и на европейски гнилец.

Доказателство за това е проектът, разработен от учени от Универитета в Мигиган, САЩ (Milbrath, М. et al., 2018, Nutrition Management for European Foulbrood (EFB) Recovery in Honey Bees, GNC18-268), в който е анализиран ефекта от подаването на допълващи фуражи и пробиотиципри пчелни семейства, болни от европейски гнилец и тяхното възстановяване.

Този проект дава основание да се търсят подходящи допълващи фуражи, които имат отношение към протичането и възстановяването на семейства, болни от европейски гнилец. Не винаги резултатите от лабораторните изследвания може да се потвърдят при теренни условия. Пчелното семейство е сложна биологична единица, която има различни механизми за отбрана срещу редица патогени. Потвърждаването на резултатите от лабораторните изследвания в практиката изисква време и правилна постановка на експеримента при теренни условия.

В продължение на няколко години екип от специалисти под мое ръководство, както и пчелари от цялата страна участваха в разработването на проект, с цел установяване на връзката между храненето на пчелите и европейския гнилец и създаването на продукт на билкова основа, като алтернатива на антибиотиците.

Проучена е антибактериалната ефективност на комбинация от различни билкови екстракти в лабораторни условия и на терен, а проекта завърши през 2021 г.  със създаването на продукта БАКТЕРОМАТ ХЕРБ. Проведени са теренни изпитвания в пчелини с доказана лабораторна диагноза европейски гнилец, поносимост и токсичност на продукта за пчелите. Определена е най-подходящата доза и методите за приложение на продукта.

Резултатите са категорични – след 6-кратно третиране на болни от европейски гнилец пчелни семейства, третирани с  БАКТЕРОМАТ ХЕРБ клиничните признаци на европейския гнилец отшумяват. В пчелини, в които към схемата за третиране с БАКТЕРОМАТ ХЕРБ е включен и продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ този процес се наблюдава по-рано. Използването на билковия продукт БАКТЕРОМАТ ХЕРБможе да увеличи ефикасността на борбата с европейския гнилец по пчелите.

Съгласно НАРЕДБА № 11 ОТ 2 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЯКОИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ, обн. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015 г. в частта „Европейски гнилец”, чл. 11. (3) Борбата се води със зоохигиенни мерки – отстраняване на неблагоприятните фактори, стесняване и подхранване на болните пчелни семейства със захарен сироп.

Необходима е промяна на подхода към болните от европейски гнилец пчелни семейства, които след подхранване само със захарен сироп трудно биха подобрили здравният си статус. Тук е и мястото, където следва да се дискутира връзката между храненето, имунитета и устойчивостта на пчелите към болести, а доказателствата за това са много.  

Превантивното прилагане на пробиотици, билкови продукти, натурални молекули и т.н. може да ограничи случаите на проявление на заболяването и щетите, които нанася на пчеларството. Те не замърсяват пчелните продукти и срещу тях не се създава резистентност.

Мнения на пчелари, ползвали Бактеромат Херб за справяне с европейски глинец

Иван Бялков – гр. Смолян

Казвам се Иван Бялков и съм от гр. Смолян. Занимавам се с пчеларство от 15 години. Отглеждам заедно с брат ми 27 пчелни семейства (сн. 1).

Сн. 1. Пчелинът.

През пролетта на 2021г. пчелните семейства се развиваха нормално. При рутинен преглед около 10-15 април 2021г. забелязах в едно от семействата  прошарено пило и изоставане в развитието – слаб  летеж. Внимателно прегледах всички останали семейства и не забелязах промяна в тяхното развитие. Свързах се с д-р Илиян Гечев и споделих проблема, като го помолих за консултация и евентуална помощ. През това време му изпратих снимки на питите със запечатано и незапечатано пило.

Д-р Гечев ме посъветва да изпратя проба от пита с прошареното пило в НДНИВМИ – София за по-точна диагностика. Съвместно с личния лекар д-р Моллова пробата беше изпратена. Получения резултат беше с диагноза – Европейски гнилец.

След проведената отново консултация с д-р Гечев започнах третиране с препарати на „ Екстратфарма“, както следва – през 3 дни редувам „Бактеромат  херб“ с „Имуностарт херб“, като започнах на 19 май 2021г. по 4 третирания с двата вида препарати.

През това време редовно правех снимки на пилото на засегнатото семейство и ги пращах на д-р Гечев (сн. 2).

Сн. 2. Прошарено пило

На 22 май  в още 4 семейства се появи леко прошарване на пилото, които веднага бяха включени в схемата за третиране с „Бактеромат  херб“ и “Имуностарт херб“ чрез напръскване.

Профилактично през същия период третирах и останалите семейства с тези препарати по 4 пъти за евентуално предпазване от разпространяване на заразата.

След около месец от началото на третирането цветът на ларвите в болните семейства беше бял, перлен и нямаше такива с изменен цвят. Нямаше и новозаразени ларви. Пилото беше прошарено, но здраво. По-късно пилото се уплътни. Само в две от семействата се наблюдаваха по 1-3 броя засъхнали ларви. В началото на м. август 2021 г. извърших смяна на майките. Семействата успяха  да се подготвят много добре за предстоящото зимуване,  а  през март 2022 г. установих, че няма зимна смъртност и всички семейства са здрави. 

С уважение: Иван Бялков

Делчо Райков, Илиян Илиев – гр. Сливен

Казвам се Делчо Райков и съм от гр. Сливен. Пчелар съм от повече от 30 години. При работата ми в пчелина ми помага моя внук Илиян Илиев.  

Имам регистриран пчелин със 130 пчелни семейства. Пролетта на 2021 г. семействата се развиха нормално. На 5 май ги разширихме с още 1 корпус. На 12 май установихме много умрели пчели пред прелките (евентуално натравяне) и започнахме проверка на семействата със слаб летеж. При прегледа установихме в доста от семействата прошарено пило, след което направихме консултация с д-р Илиян Гечев, като му изпратихме снимки и видео на пити със засегнато пило (сн. 1).

Сн. 1. Прошарено пило (начало).

Той ни посъветва да изпратим проба от пита с прошарено пило в НАЦИОНАЛНИЯ ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – София. Резултатите от изследването установяват европейски гнилец.

След проведената отново консултация с д-р Гечев, започнахме третиране с препарати на ,,Екстрактфарма‘‘, както следва: през 5 дни редуваме БАКТЕРОМАТ ХЕРБ с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, като започнахме от 29.05.2021 г. и завършихме на 18.07.2021 г. (по 6 третирания с БАКТЕРОМАТ ХЕРБ и с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ). През този период периодично правихме снимки на пилото от засегнатите семейства и ги изпращахме на д-р Гечев, като консултациите продължаваха. Не сме отстранявали пити със засегнато пило от болните семейства. След прегледа, който направихме в началото на месец август установихме, че има прошарване на пилото, но нямаше болни ларви (сн. 2).

Сн. 2. Клиника от 05 август 2021 г.

На 29.09.2021г. третирахме семействата с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС трикратно през 1 седмица. Всички третирания сме правили както следва: 200 мл. захарен сироп и 10 мл. от препаратите. Всички семейства презимуваха успешно зимата (сезон 2021/2022 г.). В края на февруари тази година, отворихме едно семейство, което имаше доста прошарено пило миналата година и установихме, че няма прошарване, пилото е плътно запечатано и семейството е добре развито предвид сезона (сн. 3).

Сн. 3. Клиника от 28 февруари 2022 г.

Благодарим на д-р Гечев за оказаната ни помощ и препоръчваме на колегите, които имат същите проблеми да използват тези препарати, а не антибиотици.

Обади се сега