Знания от световния опит – Нозематоза – Превенция и контрол

Екип, начело с проф. Джовани Формато и колектив от водещи Институти по пчелна патология в Италия и Испания през м. януари 2022 г. публикуват статията Nosemosis Prevention and Control  в списание Applied sciences ( 2022, 12, 783. https://doi.org/10.3390/app12020783).

Авторите представят нозематоза като сериозно микроспоридиозно заболяване на възрастните европейски медоносни пчели, причинено от спорообразуващите едноклетъчни гъби Nosema apis и Nosema ceranae. В тази статия се описват познатите техники за превенция и контрол на нозематозата, включително Добри Пчеларски Практики и мерки за биосигурност.

Засегнати са теми като подмяна на пчелната майка, устойчиви на нозематоза пчели, хигиена и методи за контрол. Авторите отбелязват, че се полагат сериозни усилия за намиране по-устойчиво решение за превенция и контрол на нозематозата, вместо използването на антибиотици. Според авторите най-добрият подход срещу нозематозата е прилагането на „интегрирана стратегия за управление на вредителите“, която предвижда прилагане на различни, специфични Добри Пчеларски Практики и мерки за биосигурност. Те се изразяват в следното:

 1. Закупувайте пчелни майки от лицензирани майкоразвъдни стопанства, незаразени с Nosema spp.
 2. Предотвратете замърсяването на поилките за пчели с изпражнения, с удавени и/или с умрели пчели.
 3. Отстранете и унищожете питите с диарични петна.
 4. Вземете проби от извънгнездови пчели рано през есента или през пролетта за лабораторен анализ за диагностициране на нозематоза (микроскопско изследване и PCR).
 5. Контролирайте съпътстващи заболявания (например вароатоза), за да осигурите правилен баланс в състава на пчелното семейство (равновесие на извънгнездовите пчели и пчелите кърмачки).
 6. Ако повече от 40 % от пчелите в семейството са заразени, третирайте го с регистрирани/разрешени продукти във вашата страна срещу Nosema.
 7. Укрепете и стимулирайте пчелните семейства през есента и през пролетта чрез прилагане на стимуланти или допълващи фуражи.
 8. Не използвайте повторно пити, произхождащи от семейства, пчелите на които са напуснали кошерите или са изпаднали в колапс.
 9. Селектирайте и отглеждайте устойчиви към нозематоза медоносни пчели.
 10. Укрепете и стимулирайте пчелните семейства през есента и през пролетта чрез прилагане на стимуланти, съставени от растителни екстракти, меласа или витамини.
 11. Дезинфекцирайте пчеларските инструменти и оборудване след употреба чрез: изгаряне (спорите на Nosema ceranae са инактивират при 60C); гама облъчване; обгазяване на пити с ледена оцетна киселина, натриев хидроксид 5% (сода каустик); натриев хипохлорит 0,5% (белина) и амониев хидроксид 1,65% (разтвор на амоняк).
 12. Не подхранвайте здрави пчелни семейства с изцентрофугиран пчелен мед или с пити с мед/цветен прашец, произхождащи от болни от нозематоза  пчелни семейства.
 13. Сменяйте пчелните майки минимум на всеки две години, с изключение на тези с високи генетични качества.
 14. Поддържайте само здрави и силни семейства в пчелина.
 15. Карантинирайте новозакупени пчелни семейства (за най-малко 1 месец) на място, различно от основния пчелин и ги наблюдавайте за проява на клинични признаци на заболяване, за да предотвратите предаването на болести.
 16. Направете поддръжка на кошерите/корпусите (подмяна на части, боядисване и проверка на тяхната цялост при необходимост) преди зазимяването на семействата.
 17. Почистете или дезинфекцирайте (в случай на заразни заболявания) кошера/корпуса, преди да заселите в него ново семейство.
 18. Отстранете от пчелина кошерите с умрели пчелни семейства възможно най-бързо.
 19. Подновявайте 30% от питите в кошера всяка година.
 20. Съхранявайте всички документи/сертификати за използваните ветеринарномедицински продукти и допълващи фуражи.
 21. Осигурете на пчелите достъп до чиста вода.
 22. Контролирайте степента на опаразитеност с Varroa destructor (причинителят на вароатозата).
 23. Намалете стреса на пчелите (напр. избягвайте ненужни инспекции на семействата през зимата; ограничете използването на пушалка; правилно хранене на пчелите и др.).

В така представената интегрирана стратегия за управление на вредителите, в случая принозематоза са включени и българските билкови продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, които намаляват нивата на ноземните спори (Nosema ceranae) в заразени пчелни семейства, повишават тяхната сила и намаляват зимната смъртност (Shumkova, R., et al., Diversity 2021; Shumkova, R., et al., Pathogens 2021). Тук може да се допълни и включването в схемата на билковия продуктИМУНОСТАРТ ХЕРБ, който активира имунната система на пчелите и яйценосната дейност на майката, намалява нивата на ноземните спори и стреса на пчелите (Shumkova, R., et al., Bulgarian Journal of Agricultural Science,2021). Тези продукти са съвместими по между си и приложени по схема, препоръчана от фирмата производител взаимно подсилват своето действие.

Обади се сега