Силата на билките: при варовито пило – Aскомат херб

21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.
Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”
Времето през тази пролет е доста променливо, а това е предпоставка за проявление на някои факторни заболявания по пчелите, като напр. аскосферозата (варовито пило). Това е микотично заболяване по пилото на медоносните пчели, което се причинява от спорообразуващата гъбичка Ascosphaera apis. Заболяването се проявява през целия период на отглеждане на пило, но най-вече през късна пролет, когато гнездото се разширява бързо, а външните температури са променливи. Боледуват ларвите на пчели работнички, търтеи и пчелни майки във възраст преди и малко след запечатването им. Спорите попадат в ларвите чрез храната, прорастват в задния дял на червото, и когато ларвата е на 6-7 дневна възраст мицела разкъсва стената на червото и обхваща цялото тяло. Умрелите ларви в началото са меки и пухкави, но скоро придобиват тебеширена консистенция, а тялото им се покрива с бял мицел. По-късно, когато мицелът стане полово зрял и започне да се възпроизвежда, мумиите придобиват черен цвят. Ето защо в напреднал стадии на заболяване мумиите може да са бели, черни или черно-бели на цвят.
Мумиите наподобяват слънчогледови семки. Те лежат свободно в килийките и не са покрити с плесенен налеп. Обикновено болните ларви се намират във външния край на питата с пило, където вътрегнездовите пчели не са в състояние да поддържат необходимата температура. Затова най-често се засягат ларвите за търтеи. Наблюдава се т.нар. прошарване на пилото – между килийките със здраво пило са разположени и ларви, болни от аскосфероза. Това е характерен признак на заболяването, който го отличава от аспергилозата, където засегнатото пило наподобява островчета, покрити с плесенен налеп.
Пчелите чистачки в силните семейства и тези, с добре развит почиствателен инстинкт разпечатват капачетата на болните ларви в първите дни след появата на симптомите. Те изхвърлят мумиите на дъното или пред входа на кошера, като по този начин предотвратяват проявлението на заболяването. Слабите семейства не са в състояние да се справят сами, а наличните в питите мумии се явяват резервоар на инфекцията и заболяването протича в по-тежка форма. Такива семейства рядко умират, но отслабват по сила, което е свързано с получаването на по-малки добиви пчелен мед. Те често осиротяват, изпадат в търтовъчно състояние или пилото им се простудява и стават по-податливи към други заболявания.
При клинично проявление на заболяването е необходимо да приложим интегрирания подход на управление за контрол на аскосферозата, а имено да предприемем действия, с които да:
  • активираме почиствателният инстинкт на пчелите, с цел намаляване количеството на спорите в семейството
  • създадем неблагоприятни условия за растеж на гъбичката Ascosphaera apis и подкрепим устойчивостта на пчелите към аскосфероза
  • укрепим имунната система на пчелите и общото физиологично състояние на пчелните семейства
  • активираме яйценосната дейност на майката
Всичко това може да се постигне чрез използване на билковия продукт АСКОМАТ ХЕРБ, който се произвежда от ЕКСТРАКТФАРМА – София. И за да подкрепя тези твърдения ще Ви представя собствени резултати от теренни изпитвания на продукта, приложен самостоятелно (при аскосфероза) и в комбинация с НОЗЕМАТ ХЕРБ (при смесена инфекция аскосфероза и нозематоза).

Теренен резултат от приложение на аскомат херб

Пчелното семейство изхвърля единични мумии на дъното на кошера и пред него. Пилото започва да се прошарва. Семейството има пило на 5 пити (Дадан Блат), от които 3 са със запечатано пило. На всяка страна на питите със запечатано пило има по около 20 броя болни ларви. Диагноза – аскосфероза.
На семейството е приложен АСКОМАТ ХЕРБ в доза 10 ml от продукта, разтворени в 200 ml захарен сироп (1:1), поставен в хранилката. Продукта е приложен 4-кратно през интервал от 7 дни. Началото на приложението на продукта е 21.07.2018 г. През периода 21 юли – 02 август 2018 г. времето е нестабилно, хладно и дъждовно и е предразполагащо за проявление на аскосфероза.
Направени са снимки на питите в началото и по време на прилагането на АСКОМАТ ХЕРБ.
Тук ще Ви представя снимка на пита с пило в началото на третирането (21.07.2018 г.).
Сн. 1. КЛИНИКА: Ascosphaera apis 21.07.2018
На сн. 1 се вижда, че сред килийките със здраво, запечатано пило има килийки, които не са запечатани, а ларвите в тях са болни.
Сн. 2. КЛИНИКА: Ascosphaera apis 12.08.2018

На 12.08.2018 г. е направена снимка (сн. 2) на същата пита, т.е. след 3-кратно третиране. Тук се вижда, че в незапечатаните килийки няма болни ларви, т.е. активиран е почиствателният инстинкт на пчелите, а майката е активирала яйценосната си дейност. След приключване на пълния курс на третиране в семейството няма болни ларви, а пилото е плътно и здраво.

Теренен резултат от приложение на аскомат херб и ноземат херб

От пролетта на 2018 г. пчелното семейство изхвърля десетки мумии на дъното на кошера и пред него. Собственика на семейството сменя майката през м. юни, тя започва да работи добре, но след около 2 седмици пилото се прошарва и отново на дъното има десетки мумии. Няколко седмици подред почиства и обгаря дъното с горелка, но не постига резултат. Пред всички семейства в пчелина има умрели и пълзящи пчели, стопанинът обаче счита, че това е резултат от пръскане на градините и не обръща внимание на този признак. Взет е материал за изследване. Диагноза: аскосфероза и нозематоза.

Семейството е третирано по следната схема: АСКОМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ, приложени 4-кратно през интервал от 3-4 дни, като продуктите се редуват, т.е. в рамките на един месец семействата са третирани по 4 пъти с двата продукта. АСКОМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ са приложени в доза 10 ml от продукта, разтворени в 90 ml захарен сироп (1:1), напръскан директно върху горните рамки на плодниковите пити и върху пчелите.

Направени са снимки на питите в началото и по време на прилагането на продуктите АСКОМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ.

Сн. 3. КЛИНИКА: Nosema spp. и Ascosphaera apis 01.07.2018 г.

На сн. 3 се вижда, че в началото (преди третирането) пилото е прошарено, а в килийките има десетки болни ларви, заразени с мицел на гъбичка Ascosphaera apis.

Сн. 4. КЛИНИКА: Nosema spp. и Ascosphaera apis 21.07.2018 г

На сн. 4 (направена на 21-ви ден) се вижда, че пилото е прошарено, но в килийките няма болни ларви, т.е. активиран е почиствателният инстинкт на пчелите.

Сн, 5. КЛИНИКА: Nosema spp. и Ascosphaera apis 12.08.2018

На сн. 5 (направена на 42-ри ден) се вижда, че пилото вече е плътно, а болни ларви не се наблюдават.

На дъното на същото семейство през интервал от няколко дни е поставяна и хартия, намазана с вазелин с цел преброяване на изхвърлените на дъното мумии. Резултатите са представени на фиг. 1.

Фиг. 1. Брой мумии на дъното на кошера по дни.

Данните показват, че в началото на третирането на дъното на кошера има повече от 200 мумии. Още след първото третиране броят им значително намалява (n=48 бр.), а след 3 седмици на дъното няма изхвърлени мумии. Тези данни са в съответствие с клиничната картина, наблюдавана на питите с пило през същия период.

Резултатите от самостоятелното приложение на продукта АСКОМАТ ХЕРБ или приложен в комбинация с НОЗЕМАТ ХЕРБ (при смесена инфекция аскосфероза и нозематоза) категорично доказват неговите качества. При тежка форма на аскосфероза (самостоятелно протичане) продукта АСКОМАТ ХЕРБ може да се комбинира с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ по гореописаната схема.

Когато говорим за  интегриран подход на управление за контрол на аскосферозата следва да се има предвид, че е необходимо да се приложат и механични мерки е цел убиване на гъбичката с физически/химически средства:

За постигане на добър резултат е необходимо да се проведе и контрол на съпътстващи заболявания (напр. вароатоза, нозематоза, вируси).

Билковият продукт  АСКОМАТ ХЕРБ е високоефективен и безвреден за пчелите и за хората. От него няма остатъчни количества, не променя вкуса на меда и на пчелните продукти, поради което може да се използва и през активния сезон. Приема се с охота от пчелите, не предизвиква странични реакции при и след прилагането му, и е лесен за прилагане. Превантивното му приложение дава отлични резултати.

Билковите продукти имат бъдеще в осигуряване здравето на пчелите. Всички продукти, произвеждани от ЕКСТРАКТФАРМА – София са клинично изпитани, високоефективни и с гарантирано качество. Те са доказани в годините и са създадени в полза на пчелите. Прилагайте ги превантивно, за да не лекувате!

Обади се сега