ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ ВИРУСИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ! – Част II

Прочетете част 1 тук >

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

След лабораторно потвърдена диагноза вирусна инфекция в пчелина следва да предприемем действия, с които да въздействаме на вирусите и да намалим количеството/нивото им в пчелите. Но в ЕС, вкл. и в България има разрешени за употреба само ветеринарномедицински продукти (ВМП) с противопаразитно действие срещу Varroa destructor.

Трябва да се има предвид, че акарите са развили резистентност (устойчивост) срещу редица от активните субстанции на тези ВМП. Употребата им косвено намалява нивата на вирусите, но е недостатъчно, ако се  прилагат самостоятелно.

Ето защо е необходимо да използваме подход, чрез който директно да въздействаме на вирусите.

Това може да се постигне чрез прилагане на интегриран подход на управление за контрол на вирусите по пчелите. Необходимо е да предприемем мерки, с които:

  • да намалим реплицирането (възпроизводството) на вирусите. Постига се чрез прилагане на добри пчеларски практики: отглеждане на силни пчелни семейства с добро хигиенно поведение и висока резистентност; закупуване на пчелни майки от лицензирани майкопроизводители; предотвратяване на блуждаенето и налитането на пчелите; използване на висококачествени хранителни добавки; настаняване на пчелините в райони, в които се използват по-малко пестициди, с цел намаляване на стресовите фактори за пчелите.
  • да убием вирусите с физически средства. Постига се чрез отстраняване на старите пити (смяна на 30% от питите ежегодно); стимулиране на пчелите да отлагат прополис.
  • да използваме натурални компоненти с изразено антивирусно действие.

Когато използваме натурални компоненти е необходимо да познаваме техният механизъм на действие. Тук ще представя по-детайлно механизма на действие на билковите продукти ВИРУСОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ,  производство на ЕКСТРАКТФАРМА – София и схемите за комбинираното им прилагане. И двата продукта съдържат полифеноли, флавоноиди, полизахариди, мукозни субстанции, аминокиселини, етерични масла, витамини.

Известно е, че полифенолите са растителни деривати, които имат изразено антиоксидантно, противовъзпалително и антивирусно действие, активират имунната система и защитават организма от стрес. Полизахаридите също проявяват антивирусно действие.

Освен това вторичните метаболити от растенията, богати на полифеноли имат изразен синергичен ефект и също проявяват антивирусно действие. Витамин С е антиоксидант, които въздейства благоприятно върху организма на пчелите и удължава продължителността им на живот.

Използването на билкови продукти с научно доказано въздействие върху организма на пчелите е важен елемент от прилагането на интегриран подход в борбата с вирусите по пчелите.

Резултатите от научните изследвания върху билковите продукти на ЕКСТРАКТФАРМА – София,  проведени от гл.ас. Росица Шумкова, PhD от НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ – СМОЛЯН към ССА – София са представени на 3 ноември 2020 г. в организиран от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – СМОЛЯН онлайн семинар на тема: Приложение на стимулиращи продукти при пролетно и есенно подхранване на пчелните семейства и влиянието им върху тяхното развитие.

Повече информация за резултатите от научните изследвания за продуктите НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, публикувани в сп. Diversity, 23 May, 2021 ще прочетете в следващите броеве на в-к „Пчела и кошер”, както и на интернет страницата на ЕКСТРАКТФАРМА.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ КОМБИНАЦИЯТА ВИРУСОМАТ ХЕРБ И ИМУНОСТАРТ ХЕРБ? 

При самостоятелна вирусна инфекция е необходимо да използваме продукти, които поддържат нормалната физиологична устойчивост на пчелите към вируси. Такъв е билковият продукт ВИРУСОМАТ ХЕРБ. Чрез него може да се намали количеството на вирусните частици, да се укрепи имунната система на пчелите и общото физиологично състояние на пчелните семейства. При използването на ВИРУСОМАТ ХЕРБ пчелните семейства се третират 4 пъти през интервал от 5 – 7 дни.

Много добър резултат се получава, когато към схемата на третиране се включи и продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ. И двата продукта активират имунната система на пчелите и удължават продължителността им на живот. Когато продуктите имат общоукрепващо действие върху организма на пчелите, оздравителният процес настъпва по-бързо.

Комбинацията ВИРУСОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ се прилага по следната схема: напр. започва се с ВИРУСОМАТ ХЕРБ, след 3-4 дни се прилага ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, след 3-4 дни отново се прилага ВИРУСОМАТ ХЕРБ и т.н. В рамките на един месец семействата се третират по 4 пъти с двата продукта.

С КОЙ ДРУГ ПРОДУКТ МОЖЕМ ДА КОМБИНИРАМЕ ВИРУСОМАТ ХЕРБ?

При смесена инфекция, напр. вирусно заболяване и аскосфероза (сн. 1) е добре да се използва комбинираната схема на третиране ВИРУСОМАТ ХЕРБ и АСКОМАТ ХЕРБ. Между тези продукти има отлична съвместимост и взаимнодопълващ се ефект.

Сн. 1. Смесена инфекция: вирус на мехурчестия гнилец – ранен стадий (SBV) и аскосфероза/варовото пило (Ascosphaera apis)

При смесена инфекция, напр. вирусно заболяване и нозематоза е добре да се използва комбинираната схема на третиране ВИРУСОМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Между тези продукти също има отлична съвместимост и взаимнодопълващ се ефект.

Схемата за третиране е същата, както при ВИРУСОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ.

При проблем със здравословния статус на пчелите през активния сезон горепосочените схеми се прилагат своевремено.

Борбата с вирусите по пчелите се води чрез поддържане на висок имунитет и ниска степен на опаразитеност с Varroa destructor. Редовната подмяна на питите, смяна на майките, отглеждането на пчели с добро хигиенно поведение и използването на висококачествени допълващи фуражи са важни елементи от интегрирания подход на управление за контрол на вирусите по пчелите.

Няма универсални схеми за третиране – те са индивидуални, специфични за конкретния пчелин и за района!  Консултирайте се с ветеринарен лекар, който е запознат с пчелната патология.

Обади се сега