Как да се погрижим за здравето на пчелите си през август и септември – Част 2

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Другото широко разпространено заболяване по пчелите е нозематозата. Тя се причинява от микроспоридии от род Nosema. Заразяването с Nosema apis става чрез поемането на спори, съдържащи се в изпражненията на болните пчели.

Диарични изпражнения (петна) се наблюдават по питите, рамките, външната страна на кошерите и т.н. Заболяването се проявява в края на зимата – началото на пролетта (има изразена сезонност). Болните пчели не могат да летят, пълзят пред кошера, струпват се на купчинки и умират в конвулсии. Коремчетата им са подути и почернели.

От около две десетилетия в България е регистриран и друг причинител на нозематозатаNosema ceranae.  Тук нещата са сериозни, защото не всички пчелари познават признаците на заболяването и продуктите, с които може да се въздейства.

Заболяването се разпространява все повече в нашата страна, а загубите, които нанася на пчеларите са значителни. Това налага в борбата със заболяването да се приложи интегриран подход, което означава въздействие върху организма на пчелата за справяне с причинителя.

Това се постига чрез: намаляване нивата на ноземните спори, благоприятно въздействие върху чревната микрофлора и епителните клетки на червото, повишаване на имунитета, удължаване продължителността на живот на пчелите и контрол върху съпътстващи заболявания (вароатоза, аскосфероза, вируси и т.н.).

Подробности за подхода в борбата с нозематозата по пчелите вж. в лекцията  „Нозематоза, лечение и синдром на празния кошер”, представена пред пчеларско сдружение „Родопска пчела“ – Смолян, м. август 2020 г. или в youtube https://www.youtube.com/watch?v=INHQhIbrxto&t=9746s, както и резултатите от изследванията на гл. ас. Р. Шумкова и кол., публикувани в сп. Pathogens и Diversity през 2021 г.

Билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, АСКОМАТ ХЕРБ,  ВИРУСОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ са създадени за да опазят здравето на пчелите. Те съдържат екстракти само от български билки, не съдържат оцветители, ароматизатори и генетично модифицирани организми. Може да се прилагат през цялата година, включително и през активния сезон без да има остатъчни количества от тях в меда и без да променят неговите качества.

 

Всички те оказват положителен ефект върху организма на пчелите, подобряват здравословният им статус, но имат и своите различия. Ефективността на тези продукти се дължи както на различният им състав (флавоноиди, полифеноли, полизахариди, мукозни субстанции, аминокиселини, етерични масла, витамини, минерали и т.н.), така и на техните метаболитни компоненти.

За да използваме който и да е от тези продукти е необходимо да започнем с основното заболяване и да проведем съпътстваща терапия. Продуктите може да се прилагат и комбинирано в зависимост от тежестта на протичане на заболяването.

Причинителите на болести по пчелите (патогените), както и пестицидите оказват негативно влияние върху организма на пчелите, като предизвикват срив на имунната им система, понижават устойчивостта им към стресови фактори, скъсяват продължителността им на живот и променят социалното им поведение. Тук доказателствата са много, но ще представя само някои от тях. Например:

  • Опаразитяване с ceranae през пролетта и с Varroa destructor през лятото предизвикват проява на болести, свързани със стреса – напр. аскосфероза (Hedtke et al., 2011).
  • Инфекцията от ceranae намалява ефикасността на Apivar (а.в. амитраз) срещу вароатоза поради промяна в поведението и социалните контакти на пчелите, опаразитени с  N. ceranae (Botı´as et al., 2012).
  • Третиране с оксалова киселина причинява сублетални ефекти: понижена продължителност на живот, промяна (намаляване) на стойностите на киселинността (рН) на храносмилателния тракт и на хемолимфата на пчелите (Rademacher et al., 2017).
  • Експозицията на някои пестициди по време на развитието на пилото увеличава податливостта на пчелите към инфекция с ceranae (Pettis et al., 2013).
  • Пчели, отгледани от пило в килийки, съдържащи повече остатъчни количества от пестициди са по-често инфектирани с ceranae в сравнение с тези, отглеждани в пити с по-малко остатъчни количества от пестициди (Wu et al., 2012).

Ето защо философията на водене на борба срещу патогените по пчелите следва да включва използването на продукти които:

  • Поддържат устойчивостта на пчелите към конкретен патоген;
  • Укрепват имунната система на пчелите;
  • Подкрепят общото физиологично състояние на пчелите;
  • Подпомагат яйценосната дейност на майката;
  • Удължават живота на пчелите.

Има категорични доказателства, че количеството на общия протеин, на вителогенина и антибактериалната активност на хемолимфата (лизозим) е значително по-високо при т. нар. „зимни” пчели. Те са маркери както за физиологичното и имунологичното им състояние (между тях съществува пряка връзка/корелация), така и за продължителност на живот на пчелите (фиг. 1).

Количество протеин, вителогенин и антибактериална активност на хемолимфата на пчели през летния и през зимния сезон (Kunc M. et al., 2019, Insects, 10, 244; doi:10.3390/insects10080244)

Всички тези показатели се повлияват положително след прилагането на билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, ВИРУСОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ.

Напр. продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ увеличава количеството на лизозима в хемолимфата на пчелите работнички с 47 %, увеличава размера на мехурчето на хипофарингеалните жлези с 35 %, а обема на гръдните слюнчени жлези с повече от 100 %;

НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС увеличава количеството на лизозима в хемолимфата на пчелите работнички с повече от 200 %, а степента на развитие на дорзалното мастно тяло с 11 %;

НОЗЕМАТ ХЕРБ увеличава количеството на общия протеин в хемолимфата на пчелите работнички с 17 % и т.н. Горепосочените продукти намаляват количеството на ноземните спори с 55-100 %.

Това дава отговор на въпроса как тези продукти въздействат на организма на пчелата. Нещо повече, тези продукти влияят положително не само на пчелите, които ги приемат, но и на следващите поколения пчели, които те отглеждат. Доказателство за това са резултатите от проучванията на горепосочените маркери два месеца след прилагането на продуктите.

Тук следва да се добави, че хипофарингеалните и слюнчените жлези при пчелите, както и дорзалното мастно тяло, което произвежда и съхранява протеините също се повлияват благоприятно след прилагането на горепосочените билкови продукти. Те намаляват и количество на консумираната храна от семействата през зимата с около 30 %, а това е доказателство за благоприятното им въздействие върху чревната микрофлора и епителните клетки на червото, които усвояват по-добре хранителните вещества.

Пчелни семейства, третирани самостоятелно или в комбинация с НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, ВИРУСОМАТ ХЕРБ и/или  ИМУНОСТАРТ ХЕРБ презимуват по-добре и се развиват по-бързо през пролетта. Подготовката на пчелите за зимуване означава не само осигуряване на достатъчни и качествени медови запаси, но и поддържане на доброто им здравословно състояние, активиране на имунната им система и удължаване продължителността им на живот.

Влиянието им върху организма на пчелите е комплексно, което обяснява как чрез тези продукти може да се осигури не само по-добро здраве на пчелите и да се получат по-високи добиви пчелни продукти, но и по-добро презимуване и намаляване на зимната смъртност при пчелите. Те удължават продължителността на живот на пчелите и активират хуморалният им имунитет – фактор за способност за оцеляване и жизненост при пчелите.   

Подготовката на пчелните семейства за зимуване започва през м. август. Те трябва да влязат в зимата здрави, силни и с висок имунитет. Това може да се осигури чрез използването на натурални билкови продукти, които не замърсяват пчелния мед и пчелния восък, и не създават резистентност срещу патогени.

Третираните през м. август пчели ще отгледат поколение, което ще зимува. Сега се подготвят семействата за успешно зимуване, което е и предпоставка за добро развитие през пролетта. Ако сме пропуснали да извършим третирания през м. август, то това можем да направим през м. септември.

Подробности за предназначението и начинът на прилагане на билкови продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, ВИРУСОМАТ ХЕРБ, АСКОМАТ ХЕРБ и  ИМУНОСТАРТ ХЕРБ може да намерите на страницата на производителя: ЕКСТРАКТФАРМА – София (https://extractpharma.com). Комбинираното използване на горепосочените продукти увеличава тяхната ефикасност и продължителност на действие.

Тези билкови продукти се продават без рецепта и може да намерят в пчеларски центрове и магазини или да се поръчат директно от производителя.

Бъдещето в превенцията на болестите по пчелите преминава през фитотерапията. Билкови продукти, произведени по научно доказани формули и от производители, регистрирани и контролирани от Българската Агенция по безопасност на храните са без алтернатива при пчелите. С тях може да се подържа добър здравословен статус на пчелните семейства, а това е предпоставка за получаване на високи добиви.

В много пчелини, в които са използвани тези продукти добивите на пчелен мед за тази година варират от 50 до 80 кг пчелен мед/семейство.

Това означава съвкупност от: правилна технология на отглеждане на пчели, използване на пчелни майки само от лицензирани майкопроизводители, поддържане здравето на пчелите с горепосочените продукти, ниска степен на опаразитеност с  Varroa destructor и добри климатични условия и е гаранция за успех.

От тези пчелни семейства, третирани. с НОЗЕМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ през 2021 г е добит средно по 80 кг пчелен мед/семейство

 

Обади се сега