Как да се погрижим за здравето на пчелите си през август и септември – Част 1

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

През м. август в повечето райони на България пашата приключва и е време да помислим как да се погрижим за здравето на пчелите си. Това е месецът, през който следва да подготвим семействата си за добро зимуване.

Обикновено здравословното състояние на пчелите свързваме само с вароатозата. Да, това е най-широко разпространеното заболяване по пчелите, което нанася значителни щети и борбата трябва да се води целогодишно.

Изследванията, проведени в НАЦИОНАЛНИЯ ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – София през м. март тази година по повод високата смъртност на пчелни семейства през 2020-2021 г. доказват, че вароатозата и нозематозата са най-широко разпространените заболявания по пчелите в България.

В някои области на страната процентът на положителни проби за причинители на горепосочените заболявания достига 100. Тези резултати ни показват, че трябва да насочим вниманието си към методите и средствата за водене на борба срещу тези патогени и то базирани на научни доказателства.

В борбата с вароатозата е необходимо да се приложи интегриран подход, т.е. използване на различни методи и средства през различните периоди от годината. Независимо, че заболяването е регистрирано в нашата страна преди около 4 десетилетия, използваните химически субстанции за борба с акара не доведоха до неговото унищожаване.

Само чрез комбинираното използване на субстанции (химически синтезирани и натурални), включени в състава на ветеринарномедицински продукти (ВМП), чрез биологични и физикохимични методи за борба (строителна рамка, изрязване капачетата на килийките с търтеево пило, ограничаване на майката в клетка, хипертермия и т.н.) може да се снижи степента на опаразитеност до ниво, което е приемливо, а пораженията от акара са незначителни.

В България по национална и по централизирана процедура към м. август 2021 г. за пчели има разрешени за употреба 17 ВМП с противопаразитно действие срещу Varroa destructor, включени в табл. 1.

В таблицата: Разрешени за употреба ВМП в Република България

Основните правила при воденето на борбата с вароатозата се свеждат до следното:

 • Периодичен контрол на степента на опаразитеност с акара чрез Вароа тестер 3 в 1, Easy Check, хартия намазана с мазнина и т.н.
 • Провеждане на изследвания за резистентност на акара към активната субстанция на ВМП с Вароа тестер 3 в 1
 • Третиране само с разрешени за употреба ВМП и при необходимост
 • Прилагане на максималната доза на ВМП
 • Отстраняване на лентите в посочения от производителя срок
 • Включване в схемата за борба и на биологични и физикохимични методи за борба
 • По възможност използване на ВМП с натурални субстанции
 • При висока степен на опаразитеност използване на ВМП с химически синтезирани субстанции
 • Едновременно третиране на семействата и в съседните пчелини

Подробности за подхода в борбата с вароатозата вж. в лекцията  „Вароатоза по пчелите”, представена пред пчеларско сдружение „Родопска пчела“ – Смолян, м. август 2020 г. или в youtube:

Чрез акара Varroa destructor се разпространяват и редица вируси по пчелите, т.е.  той се явява техен вектор на разпространение. Начините на  предаване на вирусите по пчелите са систематизирани в табл. 2.

Начини на предаване на вируси по пчелите

Наличието на вируси по пчелите е безспорно, но тук възниква въпроса: с какво да третираме?

Употребата на ВМП срещу Varroa destructor косвено намалява нивата на вирусите, но е недостатъчно, ако се  прилагат самостоятелно. Ето защо трябва да въздействаме директно на вирусите чрез:

 • Намаляване на възпроизводството им
 • Убиване на вирусите с физически средства
 • Използване на натурални компоненти с изразено антивирусно действие

Повишаването на имунитета на пчелите е основен и най-ефективен начин за контрол и борба с вирусните инфекции при тях. Билковият продукт ВИРУСОМАТ ХЕРБ, производство на ЕКСТРАКТФАРМА – София съдържа само натурални съставки и е създаден за поддържане на нормалната физиологична устойчивост на пчелите към най-голям брой вируси, за укрепване на имунната им система, за подпомагане яйценосната дейност на майката и удължаване продължителността на живот на пчелите. Механизма на действие на продукта е представен на фиг. 1.

Комбинираното прилагане на ВИРУСОМАТ ХЕРБ и на ИМУНОСТАРТ ХЕРБ дава много добри резултати. Двата продукта се прилагат по следната схема: напр. започва се с ВИРУСОМАТ ХЕРБ, след 3-4 дни се прилага ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, след 3-4 дни отново се прилага ВИРУСОМАТ ХЕРБ и т.н. В рамките на един месец семействата се третират по 4 пъти с двата продукта.

Заедно с тези продукти е необходимо да се приложат и комплексни мерки, които са важни елементи от интегрирания подход на управление за контрол на вирусите по пчелите.

Напр. при мехурчест гнилец отстраняване на силно засегнатите  пити с пило; смяна на майките с такива, закупени от лицензиран майкопроизводител и с добро хигиенно поведение; дезинфекция на кошерите (вж. лекция „Дезинфекция в пчелина”, представена пред пчеларско сдружение „Родопска пчела“ – Смолян, м. август 2020 г. или в youtube)

и т.н. са от особено значение за постигането на добри резултати.

Прочети: Как да се погрижим за здравето на пчелите си през август и септември – Част 2

Обади се сега