Инспекция за здравословно състояние на пчелните семейства (Част 3)

21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

Поставянето на точна диагноза на заболяването и назначаването на конкретни ветеринарномедицински продукти (ВМП) за лечение са съществени елементи за осигуряването на добър здравословен статус на пчелните семейства. Тук следва да се отбележи, че в ЕС има разрешени за употреба ВМП само за борба с вароатозата по пчелите.

В България има разрешен за употреба и ВМП срещу нозематоза – Нозестат, но резултатите за ефикасността му срещу Nosema ceranae са противоречиви. Т. напр. според Cristina Botías и кол. (2013) продуктите Нозестат и Vitafeed Gold  не са ефективни срещу Nosema ceranae в условията на техния експеримент, проведен в Испания. Според A. Thrasyvoulou в експеримент, проведен в Гърция ВМП Нозестат проявява ефикасност срещу Nosema ceranae от 42 до 70 %.

Назначаването на лечение на заболяване по пчелите изисква висок професионализъм. Инспекцията на пчелните семейства, изпращането на материал за лабораторно изследване, поставянето на диагноза са стъпки към назначаването на лечение. Ветеринарният лекар следва да познава добре патологията на пчелите, причинителите на заболяванията, клиниката, разрешените за употреба ветеринарномедицински продукти (ВМП) и т.н.

В борбата срещу вароатозата следва да се приложи интегрирания подход за контрол на заболяването. Отглеждането на пчелните семейства по биологичен или конвенционален начин, степента на опаразитеност на пчелите/пилото с Varroa destructor, провеждането на тест за резистентност, използваните в предходната година/и ВМП, сезона, възможността за реинвазия са елементи, които трябва внимателно да се анализират. Да се лекува е умение, а не само предписване на конкретен продукт.

Не предприемайте самолечение на пчелните си семейства, а се консултирайте с ветеринарен лекар или със специалист по пчелна патология. Необходимо е да се изготви план за действие за всеки конкретен случай, съобразен с действащото законодателство. Подробности за вароатозата вижте в презентацията на д-р Илиян Гечев в youtube канала на ПС РОДОПСКА ПЧЕЛА СМОЛЯН.

Пчелите обаче боледуват и от редица други бактериални, гъбични, паразитни, вирусни болести.  В тези случаи пчелите се нуждаят от нашата помощ, а ние можем чрез допълващи фуражи, изготвени на основата на рзрешени за употреба фуражни добавки за пчели и/или екстракти от растения да укрепим храносмилателната и имунната им система, както и да укрепим силата на пчелното семейство. Това е широко разпространена практика в световен мащаб, която е доказала своите успехи.

De Grandi-Hoffman, G. и кол., 2015 анализират връзката хранене-имунитет и влиянието на акара Varroa destructor върху имунитета на пчелите и нивото на вирусите в опаразитени и неопаразитени семейства. Според авторите в неопаразитените семейства количеството на пчелите и пилото е оптимално → популацията в семейството нараства → пчелите събират нектар и прашец → изхранват пълноценно пилото → имунитета е  висок → количеството на вирусите е малко.

В опаразитените с акара Varroa destructor семейства връзката хранене-имунитет- вируси е съвсем различна. Опаразитените семейства отслабват по сила → количеството на събрания нектар и прашец е малко → акара намалява активността на имунитета (имуносупресия)  → чрез акара в пчелите навлизат вируси → количеството на вирусите е голямо → смъртността при пилото се увеличава, а продължителността на живот на пчелите се скъсява.

Това дава отговор на въпроса защо трябва да водим борба с акара Varroa destructor, да стимулираме имунната система на пчелите и да се стремим да отглеждаме силни пчелни семейства.

Ще дам пример как може да се стимулира развитието на пчелните семейства и да се активира имунната им система с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, продукт на билкова основа, доказал качествата си както в научни експерименти, така и в практиката през последните две години.

 

ВЛИЯНИЕ НА ИМУНОСТАРТ ХЕРБ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА НА ПЧЕЛАТА И РАЗВИТИЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

 

 

Ще представя и схемата за борба с вирусите по пчелите, която е разработена в Университета Penn State и пчеларите в САЩ се насърчават да следват тези практики (extension.psu.edu › viruses).

(по Nick Sloff, Penn State Extension)

Интегрирания подход на управление (IPM) за контрол на вирусите включва четири стъпки, които във възходящ ред са носочени от профилактика към интервенция, а именно:

 • Намаляване реплицирането на вируси
 • Убиване на вирусите с физически средства
 • Използване на натурални компоненти
 • Използване на синтетични компоненти
 • Прилагане на добри пчеларски практики за намаляване възпроизводството (реплицирането) на вируси:
  • Отглеждане на силни пчелни семейства с добро хигиенно поведение и висока резистентност;
  • Предотвратяване на блуждаенето и налитането на пчелите;
  • Използване на висококачествени хранителни добавки;
  • Настаняване на пчелините в райони с установени практики за използване на нискорискови биологични продукти за растителна защита (намаляване влиянието на пестицидите).
 • Прилагане на механични мерки е цел убиване на вирусите с физически средства:
  • Отстраняване на старите пити;
  • Стимулиране на пчелите да отлагат прополис.
 • Използване на натурални компоненти:
  • Тимол;
  • Прополис;
  • Екстракти от гъби.
 • Използване на синтетични компоненти:
  • Няма налични.

Прилагането на този подход за контрол на вирусните болести по пчелите в нашата страна също дава много добър резултат. Нещо повече, в България е разработен продукт на билкова основа – ВИРУСОМАТ ХЕРБ, който се произвежда от ЕКСТРАКТФАРМА – СОФИЯ и с упех може да се включи в схемата за интегриран контрол.

ВИРУСОМАТ ХЕРБ съдържа само натурални компоненти и е предназначен за:                                                                                                                                                                                           

 • поддържане на нормалната физиологична устойчивост на пчелите към вируси;
 • укрепване на имунната система на пчелите;
 • подкрепяне на общото физиологично състояние на пчелните семейства;
 • подпомагане на яйценосната дейност на майката;
 • удължаване живота на пчелите.

ВИРУСОМАТ ХЕРБ се прилага през пролетно-летния сезон, а при необходимост – по време на целия активен сезон по следния начин:

Препоръчителна доза: 10 ml/семейство, приложена по един от следните начини:

 • 10 ml от продукта се разтварят в 200 ml захарен сироп (1:1). Сиропът се налива в хранилката.
 • 10 ml от продукта се разтварят в 90 ml захарен сироп (1:1). Сиропът се напръсква директно върху пчелите.
 • 10 ml от продукта се разтварят в 90 ml захарен сироп (1:1). Сиропът се накапва върху горните летви на плодниковите пити.

Независимо от начина на прилагане, пчелните семейства се третират 4 пъти през интервал от 5 – 7 дни.

При по-тежки случаи на протичане на вирусната инфекция в схемата може да се включи и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ. Между двата продукта има отлична съвместимост и синергия (взаимно подпоманане на действието). ВИРУСОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ  се прилагат 4-кратно през интервал от 3-4 дни, като продуктите се редуват, т.е. в рамките на един месец семействата се третират по 4 пъти с двата продукта.

Борбата с вирусите по пчелите се води чрез поддържане на висок имунитет и ниска степен на опаразитеност с Varroa destructor. Отглеждането на пчели с добро хигиенно поведение и използването на висококачествени допълващи фуражи са важни елементи от интегрирания подход на управление за контрол на вирусите.

Инспекцията на пчелните семейства за здравослословно състояние на пчелните семейства е динамичен процес и изисква висок професионализъм. Повечето заболявания по пчелите протичат с характерни клинични признаци и сезонност.  Разпознаването на клиничните признаци от пчеларите,  лабораторното потвърждаване на диагнозата и прилагането на интегриран подход в управлението на болестите по пчелите са фактори, които водят до успех.

Поддържането на здрави и силни пчелни семейства не е непостижима цел, а изисква много познания за болестите по пчелите и добрите пчеларски практики. Консултирането със специалисти в сферата на пчелната патология ще Ви помогне да подобрите здравния статус на пчелните си семейства.

Обади се сега