Начало на активния пчеларски сезон – с какво да започнем?

Начало на активния пчеларски сезон – с какво да започнем?

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Общото физиологично състояние и жизненост на пчелите зависи както от храната, с която се хранят пчелите, така и от здравословното им състояние. Подготовката на пчелните семействата през м. август-септември за зимуване  има пряка връзка със състоянието им през зимните месеци.

Началото на активния сезон за пчелите е свързано с посещение на пчелина и преглед на пчелните семейства.  Необходимо е да се обърне внимание на количеството на хранителните запаси, на силата на семействата и на здравословното им състояние.

Наличието на слаби пчелни семейства в края на зимата – началото на пролетта може да се дължи на зазимяване на семейството с недостатъчно количество пчели през есента, на стара пчелна майка или на причини от здравословен характер. Затова на такива семейства се обръща особено внимание и се търси причина за това им състояние.

При прегледа се проверява дали на дъното на кошера има умрели пчели, тяхната цялост и количество. Възможно е семейството да е силно опаразитено с акара Varroa destructor (причинителят на вароатозата).  В този случай на дъното на кошера освен, че има много умрели пчели, може да се установи и наличие на акари (сн. 1).

Сн. 1. Дъно на кошер – умрели пчели, акари и мравки

Следва да се има предвид, че част от акарите, паднали на дъното на кошера може да бъдат  изнесени навън от мравки.

За да се определи степента на опаразитеност на пчелите е необходимо да се използват тестери (Вароа тестер 3 в 1; Varroa Easy Check). Те дават точна представа за опаразитеността на пчелите с Varroa destructor и ни насочат какви действия да предприемем. При степен на опаразитеност 3 и повече акари/100 пчели трабва да се изполва ВМП с бързо действие (напр. ВМП с активна субстанция оксалова киселина – Oxybee, Api-Bioxal), които се прилагат по начин и в дози, препоръчани от производителите.

При по-ниска степен на опаразитеност (1-2 акара) може да се използват т.нар. меки акарициди (с активна субстанция етерични масла или мравчена киселина – Api Life Var, Apiguard и т.н.). Подробности за прилагането на интегрирания подход в борбата с вароатозата може да намерите в лекцията Вароатоза

Наличието на умрели пред кошерите пчели, някои от които с прашец в кошничките или с несиметрично разположени крила, както и пълзящи пчели по земята пред кошери, семействата в които са слабо развити за сезона са насочващи признаци за нозематоза с причинител Nosema ceranae(сн 2).

Сн.2. Умрели пред кошера и на прилетната дъска пчели

Диагнозата на това заболяване се поставя само лабораторно, поради което е необходимо да се изпратят пчели за изследване в акредитирана лаборатория. Тук следва да се има предвид, че броят на ноземните спори в една пчела или на зрително поле не е право пропорционален на тежестта на протичане на заболяването. Това зависи от общото физиологично състояние на пчелите и тяхната жизненост. Подробности за прилагането на интегрирания подход в борбата с нозематозата може да намерите в лекцията Нозематоза, лечение и синдром на празния кошер (CCD)

Умрели на дъното на кошера или пред кошера пчели може да се наблюдават и при отравяне. През пролетта овошните дървета се пръскат с инсектициди, а това може да е причина за смъртта на пчелите.

Независимо дали пчелите са опаразитени с Varroa destructor, с Nosema ceranae или са подложени на токсичното въздействие на пестицидите, настъпва срив на имунната им система. Ето защо е много важно пчелите да бъдат подготвени за въздействието на тези стресори чрез предварително активиране на имунната им система и общото им физиологично състояние чрез подхранване с допълващи фуражи (напр. НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, ИМУНОСТАРТ ХЕРБ). .

Храненето на пчелите е ключът към тяхното здраве и това е тенденция, която намира своите доказателства от научната общност.  

Обади се сега